Freelancers: Opdrachten geannuleerd? Dit kun je doenFreelancers: Opdrachten geannuleerd? Dit kun je doen
Back Back Nieuws

Freelancers: Opdrachten geannuleerd? Dit kun je doen

25 maart 2020

Juist ook voor zelfstandigen is de huidige situatie van ongekende onzekerheid. Hoogstwaarschijnlijk is een groot deel van je opdrachten gecanceld en zijn nog staande afspraken afgezegd. Negen van de tien zzp’ers heeft hier in de offerte geen duidelijke afspraken over gemaakt. Dat betekent dat je op de korte termijn geen inkomsten hebt. Wat nu? Speciaal voor zelfstandigen gaf FNV een gratis te downloaden brochure uit met tips en adviezen hoe je om kunt gaan met afgezegde afspraken en geannuleerde opdrachten.

Zo zit het met afzegging van opdrachten in verband met het coronavirus

Bij de juridische afdeling van FNV Zelfstandigen komen veel vragen binnen over de situatie dat opdrachtgevers de opdracht met een zzp’er annuleren of tussentijds beëindigen. Zelfstandigen vragen zich af of dat annuleren zomaar kan of dat ze toch recht hebben op volledige of gedeeltelijke betaling van de afgesproken vergoeding. Het antwoord op die vraag hangt mede af van de vraag wat je als partijen concreet met elkaar hebt afgesproken in de mondelinge of schriftelijke overeenkomst en (eventueel) de bijbehorende algemene voorwaarden. Helaas maar waar: als de partijen helemaal niets specifieks hebben afgesproken dan komt de wettelijke regeling van art. 7:408 lid 1 BW in beeld. Op grond daarvan geldt dat de opdrachtgever de opdrachtovereenkomst te allen tijde mag opzeggen. In de brochure worden de voorwaarden duidelijk uiteengezet.

Wat kun je doen?

Een paar tips van acties die je – los van de wettelijke regelingen – kunt ondernemen:

-        Wees coulant

Iedereen zit momenteel in hetzelfde schuitje, ook je opdrachtgever. Probeer er bij betalingsachterstanden met je opdrachtgever zo goed mogelijk uit te komen. Jullie hebben elkaar over een paar maanden waarschijnlijk weer nodig.

-        Blijf in gesprek

Blijf duidelijk communiceren met je opdrachtgevers. Leg bijvoorbeeld in een mailing uit hoe jij omgaat met deze crisis. Denk ook na over hoe je je klanten nog wel kunt helpen. Sommige diensten kunnen ook plaatsvinden via een conference call.

-        Heb je je werk al (voor een deel) verricht?

Van gedane zaken mag je best een factuur sturen, wees daarin redelijk. Maak eventueel afspraken over een betalingsregeling.

-        Inhuur van derden

Kosten die je zelf al gemaakt hebt, kun je niet op je opdrachtgever verhalen. Ook niet als die inhuur bij je uurtarief in zit. Onthoud dit voor als je de volgende keer andere zzp’ers inhuurt en maak hier afspraken over.

Meer specifieke tips en adviezen vind je in de brochure van FNV Zelfstandigen.

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!

Meer lezen in deze rubriek

Events nieuwsbrief

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!