Back Back Nieuws

Eerste landelijke openMIND dag hard nodig

30 november 2016
De eerste landelijke openMIND dag
werd afgelopen woensdag georganiseerd. Op deze dag is aandacht gevraagd voor iedereen die met
psychische problemen te maken heeft. MIND, een beweging van en voor
alle mensen die met psychische problemen te maken hebben, vroeg de
Nederlandse bevolking hoe zij denkt over dit onderwerp. Veel mensen
kennen iemand met psychische problemen, want ruim 50% van de
ondervraagden geeft aan een bekende in zijn omgeving te hebben met
psychische problemen, en 40% hiervan vindt het moeilijk om hiermee om te
gaan. Mensen met psychische problemen schamen zich: 50% zo blijkt uit
onderzoek.  

openMIND dag; aandacht voor tijdig herkennen
'Tijdens de openMIND dag wilden we de aandacht vestigen op het tijdig
herkennen van psychische problemen, als depressies, angststoornissen,
anorexia. Als je er op tijd bij bent kun je immers verergering
voorkomen. Mensen met psychische problemen moeten kunnen rekenen op een
tijdige behandeling van een psychiater of therapeut, maar ook op
voorzieningen in de buurt zoals laagdrempelige inloophuizen,
dagbesteding en zelfregiecentra. Bij de voorzieningen kunnen mensen in
contact kunnen met andere ervaringsdeskundigen en hulp krijgen bij hun
herstel. MIND zet zich hier voor in. Naast ontmoetingen in de buurt of
in het land wordt het nu ook gemakkelijker gemaakt om via een digitaal
platform verbinding te leggen tussen mensen en organisaties die zich
inzetten voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en hun naasten of
familie.'
 
Over MIND
MIND is een beweging van organisaties en individuen in de GGz. Het doel
is elkaar te versterken en inspireren. Hiernaast is MIND het landelijke
aanspreekpunt voor alle vragen en knelpunten rond psychische
kwetsbaarheid, waarbij verbinden centraal staat. MIND is een
samenwerking van het Landelijk Platform GGz, Fonds Psychische Gezondheid
en Korrelatie.

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.403 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!

Meer lezen in deze rubriek

Events nieuwsbrief

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.403 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!