Branchevereniging VVFE voor freelance eventprofessionals Branchevereniging VVFE voor freelance eventprofessionals
Back Back Nieuws

Branchevereniging VVFE voor freelance eventprofessionals

23 juni 2020

Als één beroepsgroep hard is geraakt door de coronacrisis dan zijn het wel de tienduizenden freelancers die werkzaam zijn in de evenementensector. Met het afkondigen van de maatregelen op 12 maart j.l. viel voor vele freelancers niet alleen hun werk, maar ook hun leven stil. Extra zuur is dat deze eventprofessionals onvoldoende aanspraak kunnen maken op de bestaande steunpakketten van de overheid. Het doel van de VVFE is dan ook het opkomen voor de belangen van de naar schatting 30.000 zelfstandigen in de evenementensector.

Stem geven

Om deze enorme groep mensen bijeen te brengen en een stem te geven, is de Vereniging Voor Freelance Event professionals (VVFE) opgericht. Het is de eerste keer dat de sector, bestaande uit tal van disciplines, op deze manier de handen ineenslaat.

In kaart brengen, verenigen en structureren

De VVFE wil niet alleen opkomen voor de belangen van freelancers in de evenementensector, ook wil ze de sector verder in kaart brengen, verenigen en structureren. Voor de ontwikkeling van zo veel mogelijk slagkracht zoekt de VVFE actief de samenwerking met verwante brancheorganisaties. Momenteel worden hiervoor verkennende gesprekken gevoerd, onder meer met de Vereniging van Evenementenmakers (VVEM), de Vereniging Technisch Toeleveranciers Evenementen (VTTE), Stichting ZZP Nederland en Ondernemend Nederland (ONL). Ook bestaat er vanuit de VVFE grote belangstelling voor toekomstige aansluiting bij de Alliantie van Evenementenbouwers.

Mislopen van verschillende regelingen

Inmiddels is er een oprichtingsbestuur gevormd, die bestaat uit een representatieve vertegenwoordiging van sleutelfiguren uit de sector. Om een stevige basis voor de toekomst te bouwen, start de VVFE een grootscheepse ledenwerfactie. De voorinschrijving is inmiddels geopend en de vereniging heeft haar eerste aspirantleden al mogen verwelkomen.

De komende tijd richt de VVFE zich op 1) het verenigen van duizenden potentiële leden, 2) het opzetten van samenwerkingen met branchegerelateerde nevenorganisaties en 3) pleiten voor een reparatie én uitbreiding van de steunmaatregelingen. Medebestuurslid van de VVFE Pepijn van der Sanden: ‘Hoewel de aanleiding triest is, ben ik trots op het feit dat we als freelancers in de sector nu gaan samenwerken. Deze groep freelancers maakte mede de evenementen mogelijk en is nu onevenredig hard getroffen door de crisis. Met de VVFE gaan we alles op alles zetten om deze vergeten groep in de spotlights te zetten.’

 

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!

Meer lezen in deze rubriek

Events nieuwsbrief

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!