sales-marketingsales-marketing
Back Back

Congres Manager Stichting Fryslan Convention Partners (Fulltime)

 • Conventions in Friesland
 • Congres Manager Stichting Fryslan Convention Partners

Ja, ik wil solliciteren

Contactpersoon: Herman Schreuder

T: 06-53779616

Neem contact op
Direct solliciteren

 Stichting Friesland Convention Partners (FCP) is in 2017 opgericht met als doel de bevordering en acquisitie van meerdaagse congressen. De afgelopen drie jaar heeft de gemeente Leeuwarden invulling gegeven aan deze doelstelling. Om haar opdracht de komende jaren te kunnen blijven uitvoeren heeft FCP voor de periode van 2021-2023 een aanvullende merjaren subsidie van de provincie Fryslan ontvangen. Voor het aan de subsidie ten grondslag liggende ontwikkelingsplan zoekt de stichting op korte termijn een ervaren congres manager.

Taken

De congres manager is eindverantwoordelijk voor alle activiteiten, die betrekking hebben op het ontwikkelen van de zakelijke congresmarkt. In het ontwikkelingsplan van FCP wordt ingezet op zaken, zoals:
• Vergroten van de bekendheid en het imago van Fryslân als bestemming voor (inter)nationale zakelijke bijeenkomsten en congressen
• Research naar de mogelijkheden en het werven van congressen
• Inzet van Friese kennisinstellingen, -clusters en kernsectoren als ambassadeur
• (Mede) realiseren van bidbooks
• Stimuleren en organiseren van samenwerking tussen partijen als accommodaties, cultuuraanbieders, gemeenten, Merk Fryslân en de TAF om organisaties mogelijkheden te laten zien om hun congres in Fryslân te organiseren.
De werkzaamheden dienen te leiden tot het realiseren van de doelstellingen (resultaat gemeten in imago, uitbouw netwerk, bereik en activatie van congresorganisaties), zoals beschreven in het ontwikkelplan van FCP.

Vereisten

FUNCTIE TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

 • Vertalen plan van aanpak FCP naar een helder communicatieconcept dat de provincie Fryslân positioneert als interessante congresbestemming vanwege haar koppositie op gebied van water, duurzame landbouw/dairy, circulariteit en kwaliteitstoerisme.
 • Het in kaart brengen van wensen en behoeften van de internationale kennisinstituten en -clusters alsook topsectoren in Friesland op het gebied van de werving en organisatie van congressen in de provincie Fryslân.
 • Het faciliteren van dit netwerk bij het aantrekken van congressen, inclusief de organisatie van een jaarlijkse bijeenkomst om de plannen en initiatieven uit te wisselen binnen het netwerk van kennisinstellingen en topsectoren.
 • Betrekken van de Provincie Fryslân en (grotere) gemeenten bij het netwerk en afstemmen van hun werkzaamheden met de behoeften van kennisinstituten en topsectoren.
 • Ontwikkelen van effectieve marketingcommunicatie middelen in samenwerking met de marketeer van Merk Fryslân, waaronder website, voorbereiding beurzen, (online) campagnes, bidbook materialen voor de kennisinstellingen en topsectoren.
 • Inventarisatie van internationale database van congressen, met name passend bij de bestaande kennisinstellingen en topsectoren in Friesland. Inclusief begeleiding congresmedewerker bij lead generatie, organisatie netwerkevents en telefonisch contact met potentiële congresorganisatoren.
 • Inventarisatie wensen en mogelijkheden aanbieders v.w.b. hotelcapaciteit, eventlocaties, zaalvoorzieningen, eventplanners en inspirerend (cultureel) neven programma. Inclusief monitoring hoe dit aanbod zich ontwikkelt. (overbodig)
 • Samenbrengen aanbieders (en eventplanners) middels jaarlijkse bijeenkomst en 1-op-1 inventarisatie met de belangrijkste 15-20 accommodaties. Inclusief het ontwikkelen van een marketingpropositie voor deze aanbieders, waarmee een substantiële financiële bijdrage wordt geleverd aan de begroting van FCP.
 • Ontwikkelen, implementeren en evalueren van het jaarlijkse activiteitenplan in lijn met het strategisch plan van FCP en afgestemd op de behoeften van de markt en de concurrentie daarin.
 • Initiëren en evalueren van alle activiteiten en bij afwijkingen bij te stellen. 
 • Actief volgen van trends en ontwikkelingen in de markt om snel in te kunnen spelen op (toekomstige) veranderingen en het initiëren van vernieuwingen i.s.m. met de stakeholders.
 • Motiveren en enthousiasmeren van het team FCP om in te spelen op de (toekomstige) behoeftes van de stakeholders. En het vernieuwen van het aanbod passend bij deze behoeftes.
 • Dagelijks leidinggeven aan medewerkers van FCP, maandelijkse rapportage aan Provincie Fryslân en samenwerken met bestuur van FCP.


VEREISTE OPLEIDING

 • Hbo- of wo-opleiding (bv hotelschool, commerciële economie, bedrijfskunde)
 • Aanbevolen relevante werkervaring, tenminste 5 jaar
 • Het beschikken over een relevant netwerk in Friesland is een pre.
 • Vaardig in het organiseren en rapporteren

COMPETENTIES (KENNIS, VAARDIGHEDEN EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN)

 • Communicatief
 • Empathisch
 • Besluitvaardig
 • Resultaat- en outputgericht
 • Organisatorisch vermogen
 • Leidinggevende en motiverende vaardigheden
 • Representatief en vaardig in presenteren voor groepen.

 

Wij bieden...

32 – 38 uren met een marktconform salaris en een aanstelling voor in eerste instantie 1 jaar met uitzicht op verlenging.
Uitvalsbasis Leeuwarden.

De congresmanager geeft leiding aan 1 of 2 parttime medewerkers en/of
stagiaires, ontwikkelt de marketing activiteiten samen met medewerkers van Merk
Fryslân en rapporteert aan het bestuur van FCP.

Neem contact op met Congres Manager Stichting Fryslan Convention Partners

Voer hieronder uw informatie in. Een contactpersoon van Congres Manager Stichting Fryslan Convention Partners zal z.s.m. contact met u opnemen.