Back Back Column

Wat kan citymarketing betekenen voor evenementen?

19 augustus 2013

Door » Dianne Joosten

Vanuit mijn werkveld bij Libéma kom ik regelmatig in aanraking met citymarketing en ik begon me af te vragen hoe ik meer uit die samenwerking kan halen, wat kan citymarketing nu betekenen voor evenementen? Deze vraag bleek niet eenvoudig te beantwoorden.

Wat is citymarketing?
Uiteraard moeten we eerst vaststellen wat citymarketing is. Volgens Krouwels (1994) is Citymarketing het marktgericht opereren van een gemeentelijke organisatie om alle stedelijke actoren (gemeente, organisatie, bewoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen) zover te krijgen dat de stad zich als geheel kan profileren. Het doel van citymarketing is om de stad / gemeente aantrekkelijk te maken voor bewoners, bedrijven en in veel gevallen toeristen.

Wat houdt dat in?
Als een gemeente aantrekkelijk wil zijn voor bewoners en toeristen moet er een gevarieerd aanbod zijn activiteiten die men in zijn of haar vrije tijd kan ondernemen, zoals museu, natuurgebieden maar ook evenementen. Uiteraard zijn er nog veel meer zaken belangrijk, maar we zoomen in dit stuk in op evenementen. Evenementen zijn ook vanuit economisch oogpunt interessant voor steden, maar het meest belangrijk is de communicatie, PR of buzz die ontstaat rondom het evenement en de plaats waar het evenement zich plaatsvindt. De stad vindt het dus niet zo belangrijk dat er 50.000 mensen komen, maar wil wel graag in De Telegraaf staan en op Hart van Nederland komen. Het bereik via de media is belangrijker dan de bezoekersaantallen. Het is belangrijk om je dit als event organisator te realiseren. Voor een stad is een evenement dus een sterk communicatiemiddel.

Samenwerken met citymarketing
Ondanks dat een event organisator en de verantwoordelijke voor citymarketing niet exact dezelfde doelstellingen hebben, kunnen ze elkaar wel degelijk ondersteunen. Citymarketing is in ieder stad anders, soms wordt het door een wethouder opgepakt en soms door een extern bedrijf. Er kan wel gesteld worden dat het niet vaak door commerciële instellingen wordt uitgevoerd. Dat betekent echter niet dat er nergens voor betaald hoeft te worden, maar het bedrijf/ de wethouder hoeft in ieder geval geen winst te maken. Nu zijn er vaak vele evenementen in een stad, hoe zorg je er dan voor dat jouw evenement ondersteuning krijgt vanuit citymarketing?

Tip 1: Gebruik de identiteit van een stad
Om citymarketing succesvol uit te voeren, moet iedere stad zijn eigen identiteit bepalen en daarmee haar onderscheidend vermogen. Factoren die de identiteit beïnvloeden zijn ligging, ouderdom, uiterlijk, grootte en attributen zoals bekende gebouwen, bedrijven of evenementen. Utrecht is een oude stad met een schitterde domtoren, Landgraaf staat op de kaart dankzij PinkPop en Biddinghuizen dankzij Lowlands. Past jouw evenement perfect bij de identiteit van de stad, leg dit dan uit en gebruik dit als argument om ondersteuning te krijgen.

Tip 2: Zet in op PR en buzz
Gemeentes willen zichzelf op de kaart zetten, laat duidelijk zien hoe jouw evenement daaraan bijdraagt. Licht je communicatieplan toe en vertel welke journalisten je uitgenodigd hebt. Je weet natuurlijk nooit of ze komen, maar jouw professionele aanpak is dan in ieder geval duidelijk.

Tip 3: Laat zien wat het evenement kan betekenen voor de gemeente
Hoeveel bezoekers verwacht je? Willen mensen overnachten in de regio? Gaat men uiteten in de stad? De economische spin off is heel erg belangrijk voor een stad of gemeente. Doe onderzoek naar je bezoekers en toon aan dat het ook financieel wat oplevert voor de gemeente. Laat daarnaast ook zien dat je meedenkt over de nadelen van een evenement, zoals veiligheid en overlast en stel voor om samen naar de beste aanpak te kijken.

Wat biedt citymarketing?
Misschien komt nu de vraag bij je op ‘waarom zou ik dat willen’ en ‘wat is dan de toegevoegde waarde’. Hier is echter geen kant-en-klaar antwoord op. De ene stad is bereid meer mee te denken dan de andere stad en de ene stad heeft gewoon meer middelen tot zijn of haar beschikking. Citymarketing kan in ieder geval helpen bij:
1. Bereiken van een grote groep bewoners, via bestaande communicatiemiddelen zoals een UITagenda, huis-aan-huis drukwerk, social media, nieuwsbrieven, vlaggenmasten, driehoeksborden en led schermen.
2. Uitstraling van de stad aanpassen op het evenement. Tijdens het WK baanwielrennen (en later ook tijdens het NK) stonden op vele rotondes van Apeldoorn grote oranje wierenfietsen.

Mocht je zelf niet de regionale expertise hebben (omdat je normaal landelijk communiceert) dan is het zeker raadzaam om met city marketing om de tafel te gaan zitten.

Resultaten
Helaas heb ik nog geen concrete resultaten of onderzoeken gevonden. Ik blijf hier naar op zoek, maar mocht jij meer weten, hoor ik dat graag! Ik ga de komende maanden in gesprek met diverse citymarketeers en zal dit ook aan hen vragen. Interessante ontdekkingen zal ik op mijn blog zetten!

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.359 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!

Meer lezen in deze rubriek

Events nieuwsbrief

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.359 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!