Themadag Kringloop-landbouw 19 novemberThemadag Kringloop-landbouw 19 november
Back Back Nieuws

Themadag Kringloop-landbouw 19 november

28 oktober 2022

Wat zijn de consequenties van het doorvoeren van kringlooplandbouw voor boeren en maatschappij? Kringloop, natuurinclusief, circulair, grondgebonden; de woorden die uitdrukken dat de landbouw snel van karakter verandert, zijn legio. Maar wat betekent de door de politiek zo gewenste kringlooplandbouw nu eigenlijk écht voor de Nederlandse landbouw en de maatschappij? Bodemkundige en practor Kringlooplandbouw Ruud Hendriks wijdt je in in deze materie tijdens de themadag Kringlooplandbouw op zaterdag 19 november op Warmonderhof.

Voor wie?

De themadag is bedoeld voor akkerbouwers, (melk)veehouders, tuinders en personen die de landbouw in het hart van hun werk hebben. Voor hen schetst Hendriks een beeld van de manier waarop het boerenbedrijf toekomstbestendig gemaakt kan worden. 

Stip op de horizon voor de landbouw

Ervaren trainers uit de verschillende landbouwsectoren plaatsen op deze themadag de stip op de horizon waar de sector om vraagt, om het boerenbedrijf ontwikkelperspectief te bieden. Ze belichten de lange en korte termijn van kringlooplandbouw en geven voorbeelden van initiatieven die nu al bestaan en gaan ook een beeld schetsen van de land- en tuinbouw over tien à twintig jaar. Er wordt ingegaan op de verhouding tussen de veehouderij en de plantaardige sector en welke vorm en mate van veehouderij passend zal zijn in die nieuwe toekomst. 

Informatie over de sprekers

De cursusleider is Ruud Hendriks, docent bodemvruchtbaarheid en kringlooplandbouw op Aeres MBO Dronten Warmonderhof en Practor Kringlooplandbouw voor Aeres MBO. De overige trainers zijn: Frens Schuring, docent biodynamische melkveehouderij, trainer ‘van wens naar werkelijkheid, adviseur biologische en biodynamische melkveehouderij en kringlooplandbouw, adviseur en begeleider m.b.t. verduurzaming melkveehouderij; intervisiegroepen en studiegroepen. Frank Verhoeven, zelfstandig adviseur melkveehouderij via advies- en projectbureau Boerenverstand, dat op een praktische manier werkt aan een duurzamere landbouw. 

Resultaat van de themadag

Aan het eind van de dag heeft het publiek een duidelijk beeld van de consequenties van kringlooplandbouw voor de land- en tuinbouw én voor de maatschappij en hebben de boeren en tuinders een indicatie in welke richting ze hun bedrijf zouden kunnen gaan ontwikkelen.

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!

Meer lezen in deze rubriek

Events nieuwsbrief

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!