Back Back Nieuws

Stimuleringsfonds Utrecht realiseert verachtvoudiging van eigen inbreng provincie Utrecht

02 juli 2013
De provincie Utrecht besloot om per januari 2013 een stimuleringsfonds van € 100.000 in het leven te roepen. Dit stimuleringsfonds ondersteunt organisatoren die kennisevenementen organiseren die passen in de speerpunten van de provincie Utrecht. Dit betreft de thema’s Life Science, Zorg, Duurzaamheid en Creatieve industrie.

De achterliggende gedachte van het stimuleringsfonds is het faciliteren van kennisinstellingen, die een podium zoeken voor hun nationale en internationale wetenschappelijke evenementen. Utrecht biedt dit podium, waardoor wetenschap, bedrijfsleven en overheid elkaar treffen in een inspirerende omgeving.

Financieel duwtje in de rug
Ralph de Vries, gedeputeerde provincie Utrecht: ‘Door de wetenschappers, het bedrijfsleven en de overheden met elkaar te verbinden, ontstaat er een goede voedingsbodem voor het uitbouwen van bestaande en het ontwikkelen van nieuwe kennis die er toe doet. Het financiële duwtje in de rug voor de organisatoren van de kennisevenementen, stimuleert de organisatoren om het evenement in de provincie Utrecht te laten plaatsvinden. En juist dit is de opzet van het fonds. In Utrecht bevinden zich waardevolle, wetenschappelijke instellingen die ‘thuis’ hun podium verdienen, in plaats van het congres te organiseren in andere steden of in het buitenland’.

Verwachting
Inmiddels heeft het bericht over het stimuleringsfonds geleid tot actieve bidprocedures van tenminste 16 wetenschappelijke congressen. En: zorgt het aantal definitieve boekingen begin juni 2013 al voor een verachtvoudiging van de inzet van de provincie waardoor het stimuleringsfonds van € 100.000 nu al een omzet realiseert van ruim € 800.000. Deze waarde zal in de loop van het jaar verder toenemen, zo is de verwachting.

Het stimuleringsfonds wordt beschikbaar gesteld via Toerisme Utrecht. In samenwerking met de stad Utrecht en het destinatiemarketingbureau Bosscher & Klein wordt invulling gegeven aan de acquisitie van kennisevenementen.

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.403 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!

Meer lezen in deze rubriek

Events nieuwsbrief

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.403 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!