Back Back Nieuws

Slotmanifestatie voor podiumkunsten in Muziekgebouw aan 't IJ

12 januari 2007
Spelers van alle branches in de podiumkunsten zijn uitgenodigd voor een slotmanifestatie van de Stichting ArboPodium in het Muziekgebouw aan 't IJ in Amsterdam. Dit omdat de stichting dit jaar haar convenant afrondt - dat ze in 2002 is aangegaan met het Ministerie van SZW en sociale partners in de podiumkunsten.

Tijdens de convenantperiode is veel informatie vergaard over de risico’s van het werken op de podia en de fysieke en psychische kwetsbaarheid van elke podiumkunstenaar. Cijfers en andere gegevens hierover zijn beschikbaar en in zekere mate verontrustend. Ook zijn methoden ontwikkeld om het werken op de podia veiliger te maken door uitgebreide risicoanalyse-systemen.

De slotmanifestatie, ‘Het Grote Ontmoeten’ genaamd, bestaat uit een congresdeel (‘s-middags) en een slotfeest (‘s-avonds). De podiumbranche was de eerste die de ministeries SZW en OCW vrijwillig verzocht om dit convenant. Het zal ook de eerste sector zijn met een gevalideerde digitale RI&E.

Tijdens de slotmanifestatie wordt een beeld gegeven van wat er in de achterliggende tijd is bereikt, hoe dit wordt geborgd voor de toekomst en waar de nieuwe organisatie ‘Kenniscentrum ArboPodium’ wordt gevestigd. Gedurende het congresdeel zijn korte optredens uit elke podiumdiscipline te zien en te beleven en wordt gedemonstreerd hoe men veilig op en achter het podium kan werken. Tevens is er een informatie-markt, waar men o.m. via een audiotest de kwaliteit van het gehoor kan laten meten.

Tijdens deze dag is er ruim gelegenheid om te netwerken, onder leiding van een bekende netwerkgoeroe. Natuurlijk worden vele mensen bedankt die in de afgelopen viereneenhalf jaar actief betrokken zijn geweest bij dit omvangrijke project.

Mensen uit het gehele podiumwerkveld - inclusief de podium-opleidingen - zijn uitgenodigd aan deze dag deel te nemen. Andere geïnteresseerden kunnen zich aanmelden op www.arbopodium.nl en via e-mail naar: ontmoeten@arbopodium.nl

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!

Meer lezen in deze rubriek

Events nieuwsbrief

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!