Samengaan Stichting Artiesten Belangen Centrum ABC en de KunstenbondSamengaan Stichting Artiesten Belangen Centrum ABC en de Kunstenbond
Back Back Nieuws

Samengaan Stichting Artiesten Belangen Centrum ABC en de Kunstenbond

24 april 2024

Tijdens de Corona-periode hebben we gezien hoe kwetsbaar en fragiel de creatieve sector in Nederland is. Een nieuw initiatief, namelijk de oprichting van de Creatieve Coalitie, heeft laten zien dat je met goede ideeën en vereende krachten, zowel op politiek als op bestuurlijk niveau, een wezenlijke bijdrage kan leveren om tijden van crisis te doorstaan.

Versnippering binnen de branche leidt niet tot verbeteringen maar eerder tot onvoldoende daadkracht. Het gezegde ‘Samen sta je sterk’ is nog nooit zo belangrijk geweest voor de creatieve sector als juist nu in 2024, op de vooravond van een nieuw te vormen kabinet.

ABC houdt op te bestaan

Het ABC heeft gezocht naar partners waarmee een samenwerking mogelijk is. In de Kunstenbond hebben zij een professionele partij gevonden die dat mogelijk maakt. Het ABC heeft n.a.v. verdere gesprekken besloten om samen te gaan c.q. ondergebracht te worden bij de Kunstenbond, de vakbond van de culturele en creatieve sector. Dat betekent dat het ABC, na bijna 25 jaar, gaat ophouden te bestaan.

Sinds de oprichting in 1999 heeft het ABC zich, eerst als vereniging en vanaf 2017 als stichting, met veel passie en beleving ingezet voor de verdere professionalisering van de entertainmentbranche. Het ABC was voor menig artiest en muzikant een waardevolle gesprekspartner en organisator van beroepsondersteunende activiteiten.

Continuïteit van dienstverlening

Zij zijn zeer enthousiast dat er een oplossing is gevonden om de continuïteit van de dienstverlening en informatievoorziening van het ABC te garanderen. In de Kunstenbond hebben ze een professionele partij gevonden die dat mogelijk maakt. Het zijn niet alleen mensen met hart voor cultuur, ze hanteren ook nog eens zeer scherpe tarieven voor de diensten die ze aanbieden. Alle ‘know how’ van het ABC zal met Kunstenbond gedeeld worden en (oud) leden/aangeslotenen, relaties en contacten van het ABC zullen in staat worden gesteld om zich met toekomstige vragen, verzoeken en bespreekpunten tot de Kunstenbond te wenden.

Het ABC is ervan overtuigd dat Kunstenbond de rol als ondersteuner en gesprekspartner voor hun netwerk met verve zal vervullen. Het ABC wil iedereen bedanken voor de samenwerking tijdens de afgelopen 25 jaar!

Foto: Links de voorzitter van Stichting Artiesten Belangen Centrum ABC Roel van Dongen. Rechts de directeur van de kunstenbond Ronald Gijsbertsen.

 

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!

Meer lezen in deze rubriek

Events nieuwsbrief

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!