Samen weerbaar tegen Corona; ook bij evenementenSamen weerbaar tegen Corona; ook bij evenementen
Back Back Nieuws

Samen weerbaar tegen Corona; ook bij evenementen

12 mei 2020

Het is helder: evenementen met een vergunning zijn pas mogelijk na 1 september 2020. Er zullen strenge eisen worden gesteld. Zonder een goed plan zal de vergunning niet worden verstrekt. De eisen voor het verkrijgen van die vergunning zullen drastisch worden aangescherpt. Er moeten veel garanties worden gegeven door de evenementorganisator. Is het ingediende plan niet goed doordacht? Dan wordt er geen vergunning afgegeven of de aanvraagprocedure loopt een flinke vertraging op. Vindt de uitvoering van het ingediende plan niet op de juiste wijze plaats? Dan worden er mogelijk boetes uitgedeeld of kan het evenement worden stilgelegd. Met een goed doordacht plan kan dit allemaal worden voorkomen.

  • Paul Brussaard
    Paul Brussaard

Nieuwe normen

Paul Brussaard, initiatiefnemer van Evenementprotocol.nl en sinds 30 jaar regisseur van bezoekersstromen en logistieke vraagstukken op evenementen: ‘Binnen het COVID-19 Team van de Veiligheidsregio, worden de voorwaarden voor het organiseren van evenementen uitgebreid besproken. Als Regionaal Operationeel Team adviseren we gemeentes hoe ze hiermee om moeten gaan. Evenementen moeten volgens nieuwe normen worden georganiseerd. Maar volgens welke normen? Dat moet allemaal nu helder worden gemaakt voor 1 september. Op dit moment worden de richtlijnen opgesteld hoe de overdracht van het COVID-19 virus tijdens evenementen kan worden voorkomen. Die kennis is van belang voor organisatoren van evenementen.’

Coronaproof

‘Mijn ervaring in de evenementenbranche als logistiek regisseur valt nu samen met de behoefte aan duidelijkheid om vergunningen voor evenementen onder de juiste voorwaarden te kunnen verstrekken. Ik kan organisatoren helpen hun evenement coronaproof te maken. Dit betekent concreet dat de ingediende aanvraag eerder wordt goedgekeurd en de vergunning sneller wordt afgegeven. En belangrijker nog: de gasten kunnen straks veilig het evenement bezoeken! Zo kunnen we letterlijk #samensterk weer opstarten uit deze coronacrisis’, aldus Paul Brussaard.

Het Evenementprotocol

‘Op dit moment wordt er gewerkt aan een concreet en omvangrijk protocol voor evenementen. Ik heb al diverse protocollen gezien, maar die zijn niet compleet en ook niet uitgewerkt, zoals ik dat nu kan beoordelen. Dit Evenementprotocol is speciaal voor organisatoren en gemeentes de blauwdruk voor een gastvrij en veilig evenement. En niet te vergeten voor de Veiligheidsregio’s, als die mogelijk ook een rol gaan spelen. Dit evenementprotocol voldoet aan de richtlijnen en adviezen van de GGD, het RIVM en de GHOR en van de Veiligheidsregio’s. Dit gaat verder dan een paar plaatjes. Alles is nog in ontwikkeling, dus we kunnen je hierover snel informeren, mocht hier helderheid over ontstaan. We zijn hierover dagelijks in overleg met het ministerie. Per evenement worden eventuele aanvullende eisen die vanuit de betreffende gemeente worden gesteld ook opgenomen, zodat een compleet beeld wordt gegeven van de voorwaarden. Met het Evenementprotocol kun je als evenementorganisator ervoor zorgen dat jouw evenement aan de eisen voldoet en dat je oog hebt voor de veiligheid van de bezoekers. Dat schept vertrouwen, bij de opdrachtgever, de gemeente én de bezoekers.’

Aangepast aan nieuwste ontwikkelingen

Evenementprotocol.nl deelt graag haar kennis en ervaring met eventorganisatoren, evenementenlocaties, opdrachtgevers die (vergunningsplichtige) evenementen willen organiseren, gemeentes, overheden en veiligheidsregio’s. Zo kunnen we invloed uitoefenen op de termijn waarop grootschalige evenementen weer mogelijk worden gemaakt.

Actuele informatie over het Evenementprotocol voor evenementorganisatoren, gemeentes en Veiligheidsregio’s is vanaf 11 mei 2020 beschikbaar op Evenementprotocol.nl. Deze informatie wordt dagelijks aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen.

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!

Meer lezen in deze rubriek

Events nieuwsbrief

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!