Back Back Nieuws

Rotterdam kandidaat voor de World Police & Fire Games 2019

11 april 2013
De stad Rotterdam en de bewakers van de openbare orde en veiligheid (o.a. politie, brandweer, douane en het gevangeniswezen) hebben zich kandidaat gesteld voor de organisatie van de World Police & Fire Games in 2019. Op 31 juli wordt een bid uitgebracht in het Noord Ierse Belfast, waar de World Police & Fire Games (WPFG) dan plaatsvinden. De enige overgebleven concurrent van Rotterdam is de snel groeiende wereldstad Chengdu in China.

 

Over WPFG
De WPFG is een tweejaarlijks wereldwijd sportevenement, waaraan korpsen van politie, brandweer, douane en gevangeniswezen uit de hele wereld meedoen. Het evenement is ooit opgezet om politie- en brandweermensen, die elkaar vaak alleen maar tegenkomen onder moeilijke werkomstandigheden, de gelegenheid te bieden elkaar ook daarbuiten beter te leren kennen. Vandaar dat niet alleen de sport hoog in het vaandel staat, ook aan de culturele activiteiten wordt veel aandacht geschonken.

 

De Nederlandse operationele diensten doen sinds 1989 georganiseerd mee aan deze wereldspelen. In de loop der jaren zijn de WPFG uitgegroeid tot een wereldevenement van hoog niveau als het gaat om de sportactiviteiten. Ook het aantal deelnemers is gegroeid en het benadert dat van de Olympische Spelen. De verwachting is dat er in 2019 tussen de 10.000 en 15.000 sporters aan de WPFG meedoen en dat de spelen daarnaast nog 15.000 tot 20.000 supporters zullen trekken.

 

Het belang voor Rotterdam
Rotterdam leent zich als ‘World Port World City’ bij uitstek voor een dergelijk wereldevenement. 35 sportlocaties en -accommodaties zullen worden ingezet voor 61 sporten en kunnen wedijveren met andere wereldsteden. De openingsceremonie zal plaatsvinden in de ‘Kuip’ en 18 van de 61 sporten, de accreditatie en registratie, ‘Athlete Village’ en de sluitingsceremonie zullen worden gehuisvest in Ahoy Rotterdam, dat daarmee het ‘hart’ van de wereldspelen wordt. In Rotterdam en ruime omgeving zijn er voldoende verblijfsmogelijkheden in de vorm van hotels, vakantieparken en campings.

 

Rotterdam is ‘kandidaat host city’ van de WPFG en toont daarmee haar aantrekkingskracht als evenementen- en sportstad. Dat laat echter onverlet dat het een nationale aangelegenheid is voor de korpsen van politie, brandweer, douane en gevangeniswezen met de kernactiviteiten in Rotterdam maar zeker ook sportactiviteiten elders.

 

Voorbereidingen
Al in 2012 is in Rotterdam begonnen met de voorbereiding voor de kandidatuur van de WPFG. Eind 2012 heeft de Rotterdamse organisatie ook een formele status gekregen door de oprichting van een stichting, waarvan Jos van der Vegt (Voorzitter Kamer van Koophandel) de voorzitter is. Projectleider Wim de Rooij heeft tussen 1989 en 2011 de Nederlandse deelname van politie en brandweer georganiseerd en heeft daarmee een ruime ervaring opgedaan om nu te weten wat er van een lokale organisatie verwacht wordt om te komen tot een succesvol evenement.

 

Presentatie Rotterdam

In juli zal Rotterdam via een presentatie aan de wereldfederatie van de WPFG laten zien waarom de WPFG 2019 juist in Rotterdam moeten worden gehouden. De WPFG vormen met het oog op de onlangs tot stand gekomen Nationale Politie en de finale afronding van de veranderingen die in Nederland op dat gebied gaan plaatsvinden een uitstekend momentum om dit feit met een nationale happening voor politie en brandweer te ondersteunen. Mede daardoor is ook het Ministerie van Justitie en Veiligheid nauw bij deze voorbereidingen betrokken geweest en zal het ministerie ook verder participeren.

 

Wereldfederatie

De wereldfederatie, die op 31 juli a.s. de uiteindelijke beslissing zal nemen, zorgt ervoor dat de doelstellingen van de WPFG nageleefd worden en dat de spelen aan de stad worden toegekend die zich het beste presenteert. De stad die de organisatie toegewezen krijgt, bereidt de WPFG onder auspiciën van de wereldfederatie voor en is verantwoordelijk voor de lokale organisatie van de wereldspelen.

 

Foto bestuur Stichting WPFG 2019. Van links naar rechts: Wim de Rooij (CEO WPFG), Titi van der Poel, Jos van der Vegt (voorzitter), Gerard Bakx, Frank Paauw, Arjen Littooij

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!

Meer lezen in deze rubriek

Events nieuwsbrief

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!