RECRON ondertekent kustpact namens gastvrijheidssectorRECRON ondertekent kustpact namens gastvrijheidssector
Back Back Nieuws

RECRON ondertekent kustpact namens gastvrijheidssector

27 februari 2017

Dinsdag 21 februari heeft Monique Van der Sanden, directeur RECRON, namens de ondernemers van de gastvrijheidssector (HISWA, KHN, Strand Nederland en RECRON) aan de kust, het kustpact ondertekend. Met het kustpact beogen de partijen die deelnemen een goede balans te brengen en te houden tussen natuur en landschap enerzijds en economie en bedrijfsleven anderzijds. Het kustpact is verder ondertekend door de kustprovincies, de kustgemeenten, de waterschappen, de drinkwaterbedrijven, diverse natuurorganisaties en de Minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen. RECRON vindt balans tussen natuur en bebouwing van groot belang vanwege de recreatieve waarde van de kust. Wij zijn dan ook blij dat met deze ondertekening het belang van goede afspraken met elkaar over onze kust onderstreept wordt.

In oktober vorig jaar was RECRON samen met HISWA en Koninklijke Horeca Nederland ontstemd over het toen voorliggende kustpact. We zien het dan ook als een mooi succes dat geluisterd is naar onze bezwaren en het kustpact is aangepast ten gunste van ontwikkelkansen voor onze ondernemers.

Belang ontwikkelingsruimte bestaande ondernemingen

In het najaar bleek het kustpact voor bestaande bedrijven in en achter de kustzone geen ontwikkelingsruimte meer te bieden. Juist gezien het belang van prachtige open stranden, duingebieden en een mooie kust, was het onaanvaardbaar dat bestaande bedrijven hun terreinen niet meer konden aanpassen en vernieuwen. Als recreatiebedrijven niet meer kunnen door-ontwikkelen is dat uiteindelijk slecht voor ecologie en economie. Dit belang wordt nu gezien en erkend in het kustpact dat morgen getekend wordt.

Nu provinciaal en regionaal aan de slag

De impact van het kustpact zal vooral provinciaal en regionaal zijn uitwerking krijgen. Monique Van der Sanden: 'Ik ben blij dat ik namens de ondernemers aan de kust dit kustpact morgen ga ondertekenen. Dit zal de start zijn van vele regionale gesprekken en afspraken tussen ondernemers, brancheorganisaties, natuurorganisaties en overheid. Het echte werk begint nu pas, maar wel met elkaar!'.

Van der Sanden (RECRON) tekent ook namens HISWA, Koninklijke Horeca Nederland en Strand Nederland het kustpact.

RECRON behartigt de collectieve en individuele belangen van ruim 2.000 professionele bedrijven in de toeristische en recreatieve sector en vertegenwoordigt hiermee circa vijfentachtig procent van de omzet in de branche.

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!

Meer lezen in deze rubriek

Events nieuwsbrief

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!