Back Back Nieuws

Quick scan: kredietcrisis drukt zwaar op eventbudgetten

14 april 2009

Wat iedereen al vreesde, is nu door onderzoek bevestigd: de budgetten die het bedrijfsleven reserveert voor evenementen staan flink onder druk. Ook de omzetten van eventbureaus kelderen. Het bedrijfsleven geeft dit jaar ruwweg 17% minder uit aan evenementen. Dat blijkt uit een quick scan die onderzoeksbureau Narrow Minds in opdracht van het Genootschap voor Eventmanagers heeft uitgevoerd.

Wat iedereen al vreesde, is nu door onderzoek bevestigd: de budgetten die het bedrijfsleven reserveert voor evenementen staan flink onder druk. Ook de omzetten van eventbureaus kelderen. Het bedrijfsleven geeft dit jaar ruwweg 17% minder uit aan evenementen. Dat blijkt uit een quick scan die onderzoeksbureau eek van april. Een tussenrapportage onder 150 opdrachtgevers en 50 eventbureaus toont aan dat de kredietcrisis er flinkt inhakt.

Van de opdrachtgevers geeft meer dan de helft (53%) aan dat de eventbudgetten dit jaar teruglopen als gevolg van de kredietcrisis. Dit heeft bij 14% van de opdrachtgevers gevolgen voor de werkgelegenheid van medewerkers op de event afdeling, terwijl nog eens 35% van de opdrachtgevers in meerdere of mindere mate verwacht dat er banen van hun eventmanagers op de tocht komen te staan.

De groep opdrachtgevers die hinder ondervindt van de crisis (ruim de helft dus) geeft aan 35% minder evenementen te zullen organiseren dit jaar. Zij verwachten een budgetafname van 30-35% ten opzichte van 2008. Het afromen van de budgetten gaat vooral ten koste van externe evenementen (evenementen voor klanten en relaties). Dat lijkt logisch, aangezien traditioneel een groter deel van de eventbudget besteed wordt aan externe evenementen.

“Als je de lijn van deze cijfers doortrekt naar de totale markt, dan zou er dit jaar in de MICE markt op een totale omzet van 4 tot 5 miljard euro wel eens een miljard euro minder besteed kunnen worden,” vertelt Hans van Linschoten van Narrow Minds, die woensdag op de beurs Event 09  de cijfers presenteerde. “Maar het gaat om een eerste tussenrapportage. We gaan het onderzoek nog verder uitbouwen en verdiepen.”

In de quick scan lieten de onderzoekers de respondenten ook reageren op een aantal stellingen. Daaruit kwam naar voren dat 74% van de respondenten verwacht dat er beduidend meer aandacht komt voor inhoudelijke evenementen. Meer dan de helft (60%) geeft aan dat effectmetingen en ROI (return on investment) voortaan een voorwaarde zijn voor hun evenementen; 70% geeft aan evenementen minder uit te besteden en meer zelf te organiseren; 58% hanteert door de crisis scherpere voorwaarden voor leveranciers en 80% geeft aan met events hetzelfde te willen bereiken met minder luxe en franje. Hans van Linschoten: “Dit betekent dat de crisis het karakter van events zal veranderen.”

Van de eventbureaus verwacht 40% dat de jaaromzet minimaal 25% lager ligt dan in 2008. Voor Leon Kruitwagen, zowel directeur van het Genootschap voor Eventmanagers als van branchevereniging IDEA, zijn de cijfers een bevestiging van de signalen die hij uit de markt verneemt. “Met name eventbureaus hebben het zwaar te verduren. Het komt nu aan op goed ondernemerschap, en dat is iets anders dan een goed evenement kunnen organiseren.” Kruitwagen sprak hier kort over met Events.tv; bekijk het interview.

De werkelijke stand van zaken met betrekking tot eventbudgetten is wellicht nog alarmerender dan de cijfers aangeven. Van de 47% van de opdrachtgevers die aangeven geen hinder van de kredietcrisis te ondervinden, geeft een deel aan dat dit kwam doordat het eventbudget voor 2009 al was toegewezen. Ook geeft een deel van hen aan dat er weliswaar niet is geschrapt in het eventbudget voor 2009, maar dat wil niet zeggen dat het volledige eventbudget ook wordt besteed.

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.359 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!

Meer lezen in deze rubriek

Events nieuwsbrief

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.359 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!