Protocol voor zakelijke bijeenkomsten en evenementenProtocol voor zakelijke bijeenkomsten en evenementen
Back Back Nieuws

Protocol voor zakelijke bijeenkomsten en evenementen

08 mei 2020

Het donderdag door Eventplatform aan staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) aangeboden protocol bevat richtlijnen voor opdrachtgevers, organisatoren, accommodaties, toeleveranciers en bezoekers van zakelijke bijeenkomsten, zoals vak- en publieksbeurzen, corporate events, congressen en vergaderingen. Publieksevenementen als concerten en festivals vallen uitdrukkelijk buiten de scope van het protocol.

Geldende adviezen en maatregelen

Het fundament van dit protocol wordt gevormd door de geldende (algemene) adviezen en maatregelen die door het RIVM zijn vastgesteld. Het protocol is zo vormgegeven dat het realiseren van de 1,5 meter afstand (door het limiteren van het aantal bezoekers binnen de RIVM-richtlijnen), het veilige op- en afbouwen en een veilig bezoek (inclusief looproutes, hygiëne en het veilig bereiden en uitgeven van eten en drinken) zo goed mogelijk gegarandeerd kan worden voor álle betrokkenen. Toezichthouders zullen tijdens deze bijeenkomsten ingezet worden voor het handhaven van de richtlijnen.

Innovatiekracht en hulpvaardigheid

Namens het Eventplatform zegt Riemer Rijpkema (directeur van CLC-VECTA): ‘Als branche zijn we trots op de innovatiekracht en hulpvaardigheid die onze leden in deze crisis laten zien. Naast het oppakken van nieuwe en noodzakelijke concepten en werkzaamheden in deze crisistijd, willen wij natuurlijk ook weer met ons eigenlijke werk aan de slag. Met het gepresenteerde protocol laten we zien dat we met de juiste maatregelen de draad op een veilige manier kunnen oppakken in deze 1,5 meter samenleving. Wat ons betreft is dat een gezamenlijke verantwoordelijkheid: Alleen als iedereen op een verantwoorde wijze de richtlijnen uit dit protocol en de bijbehorende toolbox naleeft en actief aan de slag gaat met handhaving, is dat mogelijk. Met dit voorstel willen wij constructief bijdragen aan het herstel van de Nederlandse economie. Met daarbij de nadrukkelijke aantekening dat het voor vele bedrijven in de keten nog niet rendabel zal zijn en aanvullende steun nog steeds nodig is’.

Protocol en toolbox

Het protocol is raadpleegbaar via www.eventplatform.nl. Daarbij is tevens een toolbox beschikbaar met handreikingen, flyers en tips & tricks voor het succesvol implementeren van de in dit protocol genoemde maatregelen. Het Eventplatform, opstellers van het protocol, zetten in op korte termijn met enkele ondernemers een gesprek met Staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) te hebben om het protocol verder toe te lichten.

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!

Meer lezen in deze rubriek

Events nieuwsbrief

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!