Primeur Nederland: eerste podium op zonne-energiePrimeur Nederland: eerste podium op zonne-energie
Back Back Nieuws

Primeur Nederland: eerste podium op zonne-energie

17 april 2023

EM2 in Groningen is het eerste podium van Nederland, en van Europa, dat zelfvoorzienend wordt in stroomopwekking -en opslag. Op het dak van deze evenementenlocatie zijn zonnepanelen geïnstalleerd met een bijkomend accupakket, goed voor een forse stroomopslag. EM2 zet hierbij als ongesubsidieerd podium een flinke stap vooruit in het verduurzamen van de evenementenbranche. 

Wat maakt dit project uniek?

De combinatie met accu opslag. Voor veel bedrijven en huishoudens niet interessant omdat het piekverbruik met name overdag is, daarbij zijn ook de teruglever voorwaarden nog gunstig. Echter geldt voor de evenementenbranche dat de stroomverbruik juist ‘s avonds hoog is. Ook met het oog op veranderende regelingen mbt teruglevering wordt het gunstiger stroom op te slaan.

EM2 is een ongesubsidieerd podium en valt buiten de regelingen van de subsidies voor verduurzaming. Dit hele project wordt door de EM2 zelf gefinancierd. Een flinke investering. Een ‘duurzame evenementenlocatie’ die ruimte biedt aan bedrijven met groene ambities die een impact-neutrale bedrijfsvoering nastreven.

Innovaties rondom opwekken van duurzame energie hebben de afgelopen decennia een snelle vlucht gemaakt, met als gevolg lagere kosten en hoger rendement van zonnepanelen. De uitdaging ligt nu in het opslaan en verdelen van duurzame energie. Bedrijven en projecten zoals EM2 en Koolen Solar Projects die het experiment aan durven te gaan zijn nodig voor de verdere ontwikkeling en gangbaar maken van opslagtechnieken.

Dit project is aangelegd door Koolen Solar Projects. Koolen Solar Projects is expert in grootschalige projecten met de vier O's: opwek, opslag, opladen en optimalisatie. Met de kennis én de ontwikkelkracht van de Koolen Industries groep geloven ze dat Nederland door middel van slimme toepassingen van bestaande- en nieuwe technieken de energietransitie nog veel sneller kan gaan.

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!

Meer lezen in deze rubriek

Events nieuwsbrief

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!