Back Back Nieuws

Oprichting platform voor freelance event professionals: FEP

27 oktober 2010

In Studio de Plantage vindt op maandag 29 november de oprichtingsbijeenkomstplaats van het nieuwe platform Freelance Event Professionals (FEP). Doel van FEP is het creëren van een professioneel platform, fysiek en virtueel, voor event freelancers, waar informatie over het vak wordt overgedragen, kennis uitgewisseld en ervaringen worden gedeeld. Daarnaast dient de plaats van de event freelancer verstevigd te worden in de bedrijfskolom van events en dient de FEP mede sturing te geven aan de vakinhoudelijke ontwikkelingen in de branche. FEP heeft de ambitie leden te profileren als serieuze partner van opdrachtgevers.

Waarom?

De trend naar een steeds groter aantal freelancers in de Nederlandse economie en ook in de eventbranche is een feit. Door het sterk toegenomen aantal freelancers is de markt totaal ondoorzichtig geworden. Er vindt veel wildgroei plaats, amateurs geven zich voor professionals uit en de échte professional is met een lampje te zoeken. FEP maakt de freelancermarkt inzichtelijk voor opdrachtgevers. Daarbij voorziet FEP in de behoefte aan een gedegen kwaliteitskeurmerk.

Strenge toelatingseisen

FEP legt de lat meteen hoog. De toelatingscriteria liegen er niet om: zo dient een aangesloten lid minimaal acht jaar aantoonbare relevante werkervaring in events (zakelijke of publieksevenementen) te bezitten, dienen serieuze referenties van opdrachtgevers én toeleveranciers overlegd te worden en vindt er een antecedenten onderzoek plaats. Een onafhankelijke Auditcommissie beslist over toelating.

Voor wie?

Leden van het platform zijn freelance eventprofessionals op het gebied van organisatie, conceptontwikkeling, productie en consultancy (voor de hele eventbedrijfskolom; van advies over cateringzaken tot communicatie rondom events). Het betreft altijd ZZP’ers (Zelfstandigen Zonder Personeel) die actief zijn op het gebied van zakelijke en/of publieksevenementen en die voldoen aan de toelatingscriteria.

Leon Kruitwagen van verenigingsmanagementbureau Taller Events (waaronder ook het Genootschap voor Eventmanagers en het Platform voor Museale evenementen & ontvangsten behoren) heeft het initiatief tot oprichting genomen. Een team van vijf freelancers bestaande uit: Niels Bouwman, Anne Mieke van der Hoeven, Marcel Schouten, Edwin Kool en Cees Rosman heeft vanaf begin juni van dit jaar mede zijn schouders gezet onder de totstandkoming van dit initiatief. Deze vijf freelancers zullen vanaf de oprichting in de adviesraad zitten. Deze raad adviseert het FEB-bureau over de vakinhoudelijke koers.

LedenservicesBelangrijkste activiteit van de FEP is Informatieoverdracht. Dit gebeurt via de website www.eventfreelancers.nl . Deze site bevat een voor leden bestemd besloten gedeelte waar zij alle relevante informatie vinden, stellingen en vragen kunnen deponeren en kunnen netwerken. Daarnaast organiseert FEP vier maal per jaar een inhoudelijke bijeenkomst. Verder zal er ruim aandacht besteed worden aan de juridische, fiscale, financiële en verzekeringsaspecten van freelance activiteiten. Tot slot biedt de FEP de mogelijkheid tot kwaliteitsprofilering van de leden. De oprichtingsbijeenkomst is op maandag 29 november 2010 in Studio Plantage te Amsterdam van 18.30-21 uur. Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op de activiteiten van FEP en worden inhoudelijke aspecten van het freelance bestaan belicht.

Freelancers die interesse hebben in Freelance Event Professionals of de oprichtingsbijeenkomst willen bijwonen kunnen contact opnemen via mailto:info@tallerevents.nl of even bellen met (070) 363 2336.

 
ECC Leiden