Ondertekening intentieverklaring tijdens XXV Limes Congres Museumpark ArcheonOndertekening intentieverklaring tijdens XXV Limes Congres Museumpark Archeon
Back Back Nieuws

Ondertekening intentieverklaring tijdens XXV Limes Congres Museumpark Archeon

29 augustus 2022

Op donderdag 25 augustus 2022 ondertekenden Arjan de Zeeuw namens staatssecretaris Cultuur Gunay Uslu van het ministerie van OCW, Willy de Zoete, gedeputeerde voor de provincie Zuid-Holland, Jan Jehee van de Stichting Museumpark Archeon en Anouk Noordermeer, wethouder van Alphen aan den Rijn het document over de afronding van de restauratie van de Zwammerdamschepen. Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst in de Arena van Museumpark Archeon. Hierbij waren 400 onderzoekers en wetenschappers uit dertig landen van het XXV Limes Congres aanwezig. 

Er wordt samengewerkt door gemeente, provincie, het Rijk en Museumpark Archeon om de Romeinse schepen te restaureren die in de jaren 70 van de vorige eeuw in Zwammerdam zijn opgegraven. De werelderfgoed-status van de Neder-Germaanse Limes en het daaraan gekoppelde Limes Feestjaar 2022 zijn de aanleiding voor het ondertekenen van deze intentieverklaring. Hierin wordt door alle partijen de intentie uitgesproken om de restauratie van de Zwammerdamschepen tot stand te brengen.

Zorgvuldige restauratie Zwammerdamschepen

De collectie Zwammerdamschepen is via Batavialand Lelystad in bruikleen gegeven aan Museumpark Archeon om te restaureren en tentoon te stellen. In 2015 is daarvoor een deel van de Rijkscollectie van Batavialand naar Alphen aan den Rijn geplaatst. Met bijdragen vanuit het Mondriaanfonds, de subsidieregeling Erfgoedlijnen Zuid-Holland en de Economic Development Board Alphen (EDBA) van de gemeente Alphen aan den Rijn worden de schepen nu door vrijwilligers en specialisten gerestaureerd. De samenwerkende partijen verwachten met de schepen op een aansprekende manier te laten zien hoe belangrijk de Romeinse tijd is voor de hedendaagse cultuur van dit gebied.

Samenwerkingsproject Limes netwerk

Gedeputeerde De Zoete: ‘De restauratie van de Zwammerdam schepen is een prachtig voorbeeld van een meerjarig samenwerkingsproject vanuit het brede Limes netwerk dat past binnen het Zuid-Hollandse erfgoedbeleid en onderdeel is van het UNESCO Werelderfgoed Neder-Germaanse Limes.’ Vanuit de Netwerktafel Erfgoedlijn Neder-Germaanse Limes wordt geadviseerd aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland over projecten die passen binnen de doelstellingen van het Zuid-Hollands erfgoedbeleid en zich onder andere richten op publieksbereik. Zo kunnen belangstellenden via (digitale) routes dit bijzondere erfgoed beleven op verschillende plekken langs de Neder-Germaanse Limes in Zuid-Holland.   

Limes Congres XXV

Het internationale Limes Congres vond voor de 25e keer plaats in Nijmegen. Het gezelschap heeft het Museumpark en de Romeinse Zwammerdamschepen bezocht en waren aansluitend aanwezig bij de feestelijke ondertekening.

Fotograaf: Museumpark Archeon

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!

Meer lezen in deze rubriek

Events nieuwsbrief

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!