Lobby- activiteiten Eventplatform Lobby- activiteiten Eventplatform
Back Back Nieuws

Lobby- activiteiten Eventplatform

06 oktober 2022

MPI Netherlands Chapter is onderdeel van het EventPlatformNL, wat als belangrijkste doel heeft het belang, de betekenis en de zichtbaarheid van de branche bij lokale, regionale en landelijke overheden en autoriteiten te duiden en/of te vertegenwoordigen. Dat doen we door op voor onze branche relevante thema's een actieve gesprekspartner 

Coronamaatregelen/sectorplannen/protocollen

In de afgelopen periode heeft het EventPlatform vervolggesprekken gevoerd over het sectorplan voor de (zakelijke en publieks) evenementenbranche. Nadat wij en andere sectoren de plannen hadden ingediend, heeft het Ministerie externe experts ingehuurd voor beoordeling van de plannen. 

Uiteindelijk heeft men de Maatregelenladder gepresenteerd. Het blijft teleurstellend omdat de Maatregelenladder voor onze sector feitelijk een generieke weergave is van maatregelen op 4 niveaus waarvan we de eerste 2 al nemen en waarin wij onze input verder niet terug zien. We zien o.a. te weinig terug van ons verzoek tot het valideren van zelftests en onvoldoende dat wij een vorm van CTB enkel onder voorwaarden haalbaar achten. 

Energiekosten en terugbetalen van schulden

De significante stijging van de energiekosten en de onduidelijkheid of hier voor het MKB en klein-MKB compensatie of tegemoetkomende maatregelen worden ontwikkeld, is speerpunt in onze inzet voor de komende weken. De verwachting is dat het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat uiterlijk in november met plannen gaat komen. 

Bijkomende factor is dat door de explosieve stijging van energiekosten, ondernemers mogelijk niet in staat zijn om binnen de beoogde periode hun uitgestelde belastingschulden af te lossen. Ook hierover zijn we in gesprek om tot passende maatregelen of verder uitstel te komen. 

Arbeidsmarkt, personeelskrapte en Human Capital 

Binnen het gremium van Gastvrij Nederland, een brede vertegenwoordiging van de sector, is het EventPlatform, in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en o.a. HBO en MBO onderwijsinstanties, aan de slag gegaan om te komen tot een Hospitality Pact. Om met elkaar vanuit de brede sector de arbeidsmarkt te verduurzamen en ondernemers te ondersteunen in het verduurzamen van werkgeverschap. Denk hierbij aan o.a. werkgelegenheid, opleidingen, kennis, certificeren, leven lang ontwikkelen, werkgeverschap, organisatie, met betrokkenheid van de gehele keten.

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!

Meer lezen in deze rubriek

Events nieuwsbrief

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!