Back Back Nieuws

Leon Kruitwagen start nieuw platform

05 december 2006
Leon Kruitwagen heeft er een nieuwe klus bij, op donderdag 30 november heeft de oprichtingsvergadering plaatsgevonden van een nieuwe club: het Platform voor Museale Ontvangsten en Evenementen in Het Bureau van het Rijksmuseum te Amsterdam. Kruitwagen zal voor dit platform, net als voor die van IDEA en het Genootschap voor Eventmanagers, het secretariaat gaan voeren.

Maar liefst 47 (vertegenwoordigd door 65 personen) van de 80 genodigde musea waren aanwezig. 23 musea die verhinderd waren, gaven aan grote belangstelling voor het Platform te hebben.

Doel van dit Platform is: het creëren van een ontmoetingsplaats, fysiek en virtueel, voor in Nederland gevestigde musea, die hun locatie beschikbaar stellen voor ontvangsten en evenementen, waar informatie over het vak wordt overgedragen, kennis wordt uitgewisseld, ervaringen worden gedeeld en de belangen van de individuele leden behartigd worden.

Tot de doelgroep van het Platform behoren de medewerkers van museale instellingen die belast zijn met de verhuur van hun locatie en/of organisatie van ontvangsten evenementen.

Tijdens de oprichtingsbijeenkomst werden de inhoud van het Platform en de
activiteiten voor het komende jaar toegelicht door Leon Kruitwagen (directeur
secretariaatsbureau Taller Events) initiatiefnemer van het Platform.

Esther Martens, Externe Betrekkingen Rijksmuseum, gaf een toelichting op het beleid van het Rijksmuseum met betrekking tot de ontvangsten. Zowel de ontvangsten zoals die momenteel plaatsvinden in de Philipsvleugel als de plannen voor Het Nieuwe Rijksmuseum.

Drs. Guus van den Hout, directeur Museum Het Catharijneconvent te Utrecht, sprak over het belang van ontvangsten en evenementen voor musea in het algemeen. En trok een vergelijking tussen het Metropolitan Museum of Art in New-York en Museum Amstelkring. Bij beide Musea is Van den Hout werkzaam geweest.

Op 4 juli 2006 vond een eerste oriënterende bijeenkomst voor de oprichting van dit Platform plaats waaraan vertegenwoordigers van vijftien Nederlandse musea deelnamen. Tijdens die bijeenkomst bleek reeds dat er zeker behoefte bestaat aan een platform voor medewerkers van museale instellingen die belast zijn met de verhuur van hun locatie en/of organisatie van evenementen.

Als belangrijkste redenen werden genoemd:
- De financieringsbehoefte van musea en culturele instellingen wordt in toenemende mate gedekt door de verhuur van de locatie voor (bedrijfs)evenementen;
- Evenementen maken een steeds serieuzer onderdeel uit van de marketingcommunicatie van ondernemingen en organisaties en museale instellingen kunnen hiervan profiteren;
- Verantwoordelijken voor ontvangsten en evenementen krijgen nog niet altijd de plaats in de culturele organisaties die noodzakelijk is;
- Er is een grote behoefte aan kennis- en informatie-uitwisseling over toeleveranciers;
- Als collectief kan men beter de belangen naar buiten behartigen en zichzelf professioneel naar de markt profileren;
- Het signaleren van trends, volgen van (technische) ontwikkelingen, wetgeving, overheidsmaatregelen etc. kan binnen een collectief op efficiënte wijze geschieden;
- Vakgenoten kunnen elkaar inspireren.

De organisatie en het secretariaat van het Platform zullen voor rekening en risico komen van Taller Events, een onafhankelijk secretariaatsbureau gespecialiseerd in de ondersteuning van brancheorganisaties op het gebied van evenementen (waaronder het Genootschap voor Eventmanagers en IDEA, Independent Dutch Eventmarketing Association).

Joske Geselschap-Sandberg is binnen het secretariaat verantwoordelijk voor de ledencontacten en de organisatie van de bijeenkomsten. René Dessing, kunsthistoricus en oprichter van het Culturele Evenementenbureau Artifex, ondersteunt het Platform door mee te denken over de inhoudelijke invulling van de bijeenkomsten. Hij zal zijn uitgebreide culturele netwerk inzetten ten behoeve van het Platform.

De vakinhoudelijke richting zal worden bepaald door de Platformraad. Deze raad, voorgezeten door Hanneke Jongenelis van het Gemeentemuseum Den Haag, bestaat uit vijf leden van het Platform.

Musea die interesse hebben in het Platform kunnen contact opnemen via info@tallerevents.nl of even bellen met Joske Geselschap-Sandberg 070 3626259.

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.403 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!

Meer lezen in deze rubriek

Events nieuwsbrief

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.403 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!