Back Back Nieuws

IDEA geschokt: 'Tijdgebrek minister Koenders volslagen onzin'

31 juli 2007
Branchevereniging IDEA zegt geschokt te zijn door de handelwijze van Minister Koenders.
De
branche dient zich te houden aan een - door de overheid opgelegd -
uitermate bureaucratisch en weinig efficiënt aanbestedingsbeleid voor
events. Nu blijkt dat de wetgever zich zelf niet houdt aan de door haar
opgelegde regels.

Minister Koenders kwam gisteren in het nieuws door de wijze waarop hij het evenementenbureau BKB van Lennart Booij en Erik van Bruggen (Niet Nix-ers uit de jaren negentig en bekende PvdA-leden) in strijd met de Europese regels opdracht gaf voor een groot evenement. Als argument voert de minister aan dat door
tijdgebrek hij genoodzaakt was tot deze keuze. Volgens IDEA is dit 'volslagen onzin': "Er zijn door - bij IDEA aangesloten - professionele bureaus grotere
evenementen binnen 100 dagen (inclusief aanbestedings- en pitchtraject)
uitgevoerd."

In een persbericht geeft IDEA te kennen dat 'de minister daarnaast aangeeft dat hij eerdere goede
ervaringen met het bureau BKB heeft gehad en er op kon vertrouwen dat
de klus kon worden geklaard.

IDEA: "Juist om tegen dit soort handelwijze op te
treden is indertijd voor openbare aanbestedingen gekozen door de
overheid. Ervaringen met bureaus uit het verleden worden niet in de
beoordeling bij aanbestedingen meegenomen.

"Professionele bureaus
die aan de veelheid van strenge eisen die bij een aanbesteding worden
gesteld voldoen worden door de Minister achteloos aan de kant
geschoven.

"Er is door Koenders gekozen voor een bureau dat niet is
aangesloten bij een branchevereniging. Men kan er dus van uit gaan dat
er geen annuleringsverzekering is aangeboden, laat staan dat het
evenement door goede AVB met evenementendekking was verzekerd. De
Minister heeft door zijn keuze de Staat ook nog een groot risico laten
lopen om met dit bureau in zee te gaan.

"Alle ministeries zijn
vorig jaar door IDEA geïnformeerd over de inzet van events in de
marketingcommunicatie strategie en over bureauselectie.

"IDEA
adviseert bij grote opdrachten een eerste bureauselectie te maken op
harde (financiële) gegevens. Vervolgens drie bureaus uit te nodigen om
(tegen betaling) een creatief concept voor het event uit te werken. Op
basis van het creatieve concept kan dan een definitieve bureaukeuze
gemaakt worden. Als leidraad voor de bureauselectie heeft IDEA de
Richtlijn Pitches opgesteld.

"IDEA is te allen tijde bereid om
de overheid te adviseren bij aanbestedingstrajecten voor events om tot
een goede bureaukeuze te komen."

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.403 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!

Meer lezen in deze rubriek

Events nieuwsbrief

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.403 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!