Back Back Nieuws

Hanzesteden internationaal op de kaart gezet; Nederland als een grote stad

29 juni 2016
Tijdens een bestuurlijke conferentie in Kampen is deze week het startsein gegeven
voor een meerjarige internationale marktbewerking voor de negen
Hanzesteden in Gelderland en Overijssel middels de lancering van de
internationale Hanzestedenlijn.

Hiertoe is een nieuwe vierjarige
samenwerking opgezet tussen de Gelderse en Overijsselse Hanzesteden met
hun marketingorganisaties en betrokken ondernemers als ook de beide
provincies en NBTC Holland Marketing.

Het internationaal toerisme neemt
de komende jaren flink toe. Doel van de samenwerking is om meer
internationale bezoekers te verleiden een bezoek aan de Hanzesteden te
brengen. Bezoek, verblijf en bestedingen met navenante stimulering van
de regionale economie en werkgelegenheid moeten daaruit voortkomen.

Hanze
De
Hanze was een verbond tussen steden die steun bij elkaar zochten in een
tijd waar nog weinig recht was ontwikkeld en piraterij, roof en moord
de handelsreizen tot gevaarlijke ondernemingen maakten. Het verbond werd
in de Middeleeuwen (1200-1600) een machtig bondgenootschap. De Hanze is
door haar belang voor de culturele identiteit van Europa, benoemd tot
één van de 33 Culturele Routes van Europa.

NBTC Holland: 'Nederland als één grote stad'
NBTC
Holland Marketing heeft een strategie ontwikkeld om de groei van het
internationaal toerisme optimaal te benutten: HollandCity. Nederland
wordt daarbij internationaal gepositioneerd als één grote stad.
Onderdeel daarvan is het spreiden van internationale bezoekers in tijd
en ruimte. Hierbij worden meerdere plekken in ons land verbonden rondom
een passie van de bezoeker. Eén van de lijnen binnen HollandCity is de
Hanzestedenlijn. Hierbij worden in eerste instantie de negen Hanzesteden
in Overijssel en Gelderland (denkbeeldig) met elkaar verbonden. Het
betreft de steden Doesburg, Zutphen, Deventer, Hattem, Zwolle, Hasselt,
Kampen, Elburg en Harderwijk.

Op dit moment werken de steden al samen om
de Nederlandse markt te bewerken. Tezamen met bovengenoemde partijen
willen ze nu ook de internationale stap maken, met als doel het
vergroten van de naamsbekendheid van de Hanzesteden als
cultuurhistorische bestemming als ook een verhoging van het aantal
internationale bezoekers en hun bestedingen. De focus zal liggen op
bewerking van de Belgische (Vlaamse) en Duitse markt.

Internationale Hanzedagen
De
‘Internationale Hanzedagen 2017’ die van 15 tot en met 18 juni 2017 in
Kampen worden georganiseerd vormen, met een verwacht bezoekersaantal van
250.000 personen, een geweldig mooie aanleiding om de nieuwe
Hanzestedenlijn in de schijnwerpers te zetten. De aantrekkingskracht van
het evenement biedt veel kansen om tijdens, maar vooral ook vooraf en
nadien potentiële bezoekers kennis te laten maken met de Hanzesteden in
Nederland.

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.403 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!

Meer lezen in deze rubriek

Events nieuwsbrief

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.403 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!