Back Back Nieuws

Fontys en CLC-VECTA verbinden werkveld en onderwijs

14 april 2015
Fontys Academy for Creative Industries (ACI) is een samenwerking aangegaan met CLC-VECTA Centrum voor Live Communication. Hierdoor kunnen ACI studenten al vroeg in hun opleiding contacten leggen met hun toekomstig werkveld. De brancheorganisatie wil met deze samenwerking bijdragen aan de verdere professionalisering van de Live Communication branche door haar 220 leden te informeren, adviseren, ondersteunen en inspireren.

Brug slaan
Deze samenwerking tussen Fontys ACI en CLC-VECTA verbindt het werkveld en het onderwijs. Bij Fontys ACI Tilburg studeren 2500 hbo-studenten verdeeld over de Commerciële Economie-bachelors (International Event, Music & Entertainment Studies en Digital Business Concepts), de Communicatie-bachelor (International Event, Music & Entertainment Studies) en de Lifestyle-bachelor (International Lifestyle Studies). De samenwerking slaat een brug tussen de praktijk en de theorie. CLC-VECTA biedt hiermee hun leden de mogelijkheid te leren van ‘de theorie’ en deze extra kennis toe te passen in hun dagelijkse werkzaamheden. Voor Fontys ACI is de samenwerking een uitgelezen kans om studenten vroegtijdig met hun toekomstige werkveld in contact te laten komen.Om deze vraag te kunnen beantwoorden zullen we eerst moeten weten hoe deze toekomst er uit ziet en op welke manier evenementen hierin passen (in Tilburg).

I Am² Expo 
Binnen alle aangeboden opleidingen van Fontys ACI spelen conceptontwikkeling en creativiteit een belangrijke rol. Deze onderwerpen zullen dan ook centraal staan in de samenwerking. Een mooi voorbeeld van een concrete invulling van de samenwerking is de door Fontys ACI georganiseerde I Am² Expo. Tijdens deze expositie staan netwerken en creativiteit centraal. Het is bij uitstek een gelegenheid voor bedrijven om de nieuwe generatie creatieve conceptontwikkelaars te ontmoeten en een beeld te krijgen van de capaciteiten en ambities van deze toekomstige professionals. Voorafgaande aan de Expo wordt speciaal voor het werkveld een optionele workshop Conceptdenken aangeboden.

Dag van de Standbouwer 
Een ander voorbeeld van de samenwerking is het voornemen om een aantal vierdejaars studenten vanuit hun keuzevak Futures Research te koppelen aan de Dag van de Standbouwer, een initiatief van sociale partners FNV Bouw, CNV Vakmensen en CLC-VECTA. Door de verbinding aan te gaan met de toekomstige professionals hoopt men bij te dragen aan de kennisontwikkeling van de huidige leden.

Uitnodiging
Op donderdag 16 april vindt de vierde editie van de door Fontys Academy for Creative Industries georganiseerde I Am² Expo plaats in Tilburg. Professionals uit het creatieve werkveld zijn van harte uitgenodigd voor deze Expo en de workshop Conceptdenken die aan de Expo voorafgaat. Aanmelden via I Am² Expo

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!

Meer lezen in deze rubriek

Events nieuwsbrief

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!