Back Back Nieuws

Directeur Groningen Congres Bureau Jaap Westerhuijs vertrekt zomer 2013

11 december 2012
Directeur Jaap Westerhuijs zal in juli 2013 officieel afscheid nemen van het Groningen Congres Bureau (GCB). Die maand bereikt hij de pensioengerechtigde leeftijd. Het Bestuur van het GCB heeft mevrouw Mariska Pater (38) tot opvolger benoemd. Momenteel is mevrouw Pater werkzaam als adjunct-directeur en zij is sinds begin 1999 betrokken bij het GCB. Hoewel het nog enige tijd duurt voor hij het roer uit handen geeft heeft Jaap Westerhuijs zijn vertrek nu reeds aangekondigd, om zijn opvolging zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Groningen
Jaap Westerhuijs werd per 1 januari 1996 benoemd als directeur van het toen nieuwe GCB. Doel van deze organisatie was het aantal congressen en de economische spin-off er van voor Groningen te bevorderen. Oprichter van het bureau was destijds de Gemeente Groningen, in nauwe samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen, de Provincie Groningen, Koninklijk Horeca Nederland en de Kamer van Koophandel.

Cijfers
De afgelopen zestien jaar is het aantal internationale congressen in Groningen sterk gestegen. Waren er in 1996 nog 18 per jaar, in 2011 waren dat er 62 per jaar, een aantal dat de laatste jaren stabiliseert. De economische betekenis van congressen voor Groningen is gestegen. Zo waren er in 1996 nog 16.175 congres deelnemer dagen, in 2011 waren er dat 47.200. De geschatte economische bestedingen bedroegen in 1996 nog € 3,6 miljoen en in 2011 € 18 miljoen.

Landelijke top
Aanvankelijk nam Groningen een twaalfde plaats in op de Nederlandse ranglijst van congressteden, maar inmiddels behoort Groningen samen met Amsterdam, Noordwijk, Maastricht, Rotterdam en Den Haag tot de landelijke top. Dat is met name te danken aan de congressen die hun oorsprong vinden vanuit de Rijksuniversiteit Groningen.

Vertrouwen
‘Bij de start van het GCB kwam het nog vaak voor dat Groningers hun congres elders in het land gingen houden. Het was Jaap Westerhuijs zijn missie om er voor te zorgen dat congressen ook prima in Groningen kunnen plaatsvinden, juist vanwege de geïsoleerde ligging. Sindsdien is dat gelukkig dood normaal geworden en dat is tekenend voor zijn kwaliteiten’, aldus mr. Willem Hein, voorzitter van het GCB Bestuur.

Met de nieuwe directeur Mariska Pater kiest het Bestuur voor continuering van het beleid en verjonging. Jaap Westerhuijs heeft er alle vertrouwen in dat Groningen haar positie als congresstad onder leiding van Mariska Pater en met steun van het Bestuur, de RUG en de overheden zal weten te behouden. Groningen zou zelfs sterk kunnen groeien wanneer er meer hotelcapaciteit zou komen in de viersterren categorie, zo is zijn vaste overtuiging.

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!

Meer lezen in deze rubriek

Events nieuwsbrief

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!