Catalyst Nederland koppelt games aan SDG’s en abonnementCatalyst Nederland koppelt games aan SDG’s en abonnement
Back Back Trends

Catalyst Nederland koppelt games aan SDG’s en abonnement

23 september 2021

Bedrijven hebben altijd behoefte aan activiteiten die zorgen voor verbetering van de interne sfeer en prestaties. Dat weten ze bij Catalyst Nederland maar al te goed, als specialist in teambuildingactiviteiten op basis van gamification. Het afgelopen jaar verzorgde dit bedrijf, ook bekend als Windshift, vooral veel online spellen voor grote en kleine teams. Nu live-samenkomsten weer tot de mogelijkheden behoren, vergroot dat de keuzemogelijkheden. ‘Of je nu live, online of hybride aan de slag wil, wij hebben altijd een goede oplossing’, zegt chief play officer Alex ten Klei. 

‘We zijn heel flexibel in de uitvoering. De teambuildingprogramma's worden vooraf geboekt, maar als je kort voor aanvang wil switchen van live naar online dan kan dat’, geeft Alex aan. 

Hij doelt daarmee op veranderende omstandigheden waarmee de organisatie van een teamactiviteit te maken kan krijgen. De keuze tussen een online of live spel wordt vaak op praktische gronden gemaakt. Daaraan voorafgaand stelt Catalyst Nederland een cruciale vraag aan klanten. Alex: ‘Wat wil je bereiken met de activiteit? Daarover gaan wij eerst graag in gesprek. Als duidelijk is wat het doel is van een bijeenkomst, kunnen wij aangeven welk spel daarbij past. Niet elke opdrachtgever heeft daar van tevoren een helder beeld bij. Soms is het gewoonweg tijd voor het jaarlijkse teamuitje. Maar je kunt veel waarde halen uit een teamactiviteit. Als het doel bijvoorbeeld is om verbinding te creëren of samenwerking te stimuleren, dan kunnen wij daarvoor verschillende programma’s bieden met aantoonbaar haalbare resultaten. Om dit zo goed mogelijk voor te bereiden, worden wij het liefst in een vroeg stadium betrokken bij het interne organisatieproces van de klant.’

Abo op teamgames

Veel afnemers van Catalyst Nederland organiseren jaarlijks een teamactiviteit. Alex ziet die frequentie omhoog gaan. ‘De periode vol maatregelen heeft ervoor gezorgd dat iedereen elkaar online trof. Wij zijn in staat geweest om diverse online spellen te ontwikkelen die uitstekend zijn in te passen in communicatie- en HR-trajecten. Door de laagdrempeligheid van online zien bedrijven nu kans om de waarde van dit soort activiteiten vaker te benutten. Er wordt veelal gekeken naar een combinatie van een live-bijeenkomst en meerdere online sessies. Ook hybride vormen zijn mogelijk, waarbij een deel live en een deel online wordt georganiseerd. Vertrekpunt is altijd het centrale doel: wat wil je met het team bereiken, welke resultaten of vaardigheden wil je zien verbeteren? Daar kun je diverse activiteiten voor inzetten in verschillende vormen en op meerdere momenten van het jaar. Wij werken aan een abonnementsvorm die het gemakkelijk maakt voor bedrijven om ons aanbod efficiënt en flexibel in te zetten.’

Sustainable Development Goals

Catalyst Nederland oriënteert zich voortdurend op de wensen van het bedrijfsleven en stemt het spelaanbod daarop af. Aspecten die daarbij een groeiende rol spelen zijn ondere maatschappelijke ontwikkeling en duurzaamheid. Alex: ‘Een voorbeeld van een nieuw spel dat daar uitstekend op aansluit, is Impact Online. Dat is een teambuildingactiviteit die is ontwikkeld als online spel en zich richt op de 17 Sustainable Development Goals (SDG's). Voorbeelden van die duurzame ontwikkelingsdoelen zijn armoedebestrijding, schone en betaalbare energie en goed onderwijs. Deelnemers krijgen in het spel een reeks taken die zijn gekoppeld aan enkele doelen. Deze activiteit creëert bewustwording onder deelnemers en tegelijkertijd leveren zij een bijdrage aan een real life SDG-project. Aan het einde van het spel krijgt elke deelnemer een certificaat dat vermeldt wat het resultaat is. Bijvoorbeeld dat 100 kinderen in India toegang krijgen tot onderwijs. Ook een activiteit als deze kunnen we op maat aanbieden, met bijvoorbeeld een live-sessie als onderdeel. We organiseren altijd voor elk team de best passende bijeenkomst.’

Door > Wally Cartigny

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!

Meer lezen in deze rubriek

Events nieuwsbrief

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!