Brussels steunfonds voor B2B-eventplannersBrussels steunfonds voor B2B-eventplanners
Back Back Nieuws

Brussels steunfonds voor B2B-eventplanners

20 juli 2020

Brussel biedt steunfonds voor congressen, meetings, b2b-events. Deze oproep tot het indienen van projecten heeft tot doel financiële steun te verlenen aan organisatoren van b2b-evenementen (tenminste 200 deelnemers, 2 dagen, één overnachting in Brussel) door hen een subsidie toe te kennen voor de betaling van de locatie van hun evenement in 2020 (2.000.000 euro totaalbudget, maximaal 50.000 euro per in aanmerking komend evenement en 50% van het maximumbedrag van de zaalhuur).

Betrokken exploitanten

Nationale en internationale verenigingen en federaties, ngo’s, stichtingen van openbaar belang, evenementenbureaus en particuliere bedrijven (het is de sponsor van het evenement die toegang heeft tot deze bijstand, niet de locatie waar het event plaatsvindt).

Subsidiabele uitgaven

Huur van een evenementenruimte in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (waarborg of eindfactuur, verplicht te betalen eind oktober 2020).

Belangrijkste attributiecriteria

 • De locatie van het evenement moet zich in het Brussels gewest bevinden.
 • Minimaal aantal deelnemers: 200
 • Het evenement duurt minstens twee dagen en een nacht in Brussel. 
 • Mogelijkheid tot het indienen van verschillende projecten per organisator.

FAQ-lijst, gedetailleerde criteria en een link naar deze oproep tot het indienen van projecten

Wat zijn de doelstellingen van het fonds?

Dit fonds maakt deel uit van het herstelplan van visit.brussels met als doel:

 1. Aanmoediging en uitbreiding van het aantal b2b-evenementen in Brussel wanneer de periode na de lockdown het toestaat en evenementen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden gehouden.
 2. Financiële steun verlenen aan organisatoren die Brussel uitkiezen voor hun b2b-event.
 3. Voorfinanciering van de Brusselse partners en leveranciers, met name de locaties waar deze evenementen plaatsvinden.
 4. De uitstraling van het Gewest en de proactiviteit op korte termijn bevorderen.

Wie kan een project indienen?

De subsidie is bedoeld voor alle organisatoren van b2b-evenementen, zowel nationale als internationale verenigingen, federaties, NGO's, stichtingen van openbaar belang, evenementenbureaus en private ondernemingen.

Elke rechtsvorm die beschikt over een ondernemingsnummer op het ogenblik van de indiening van het aanvraagdossier, komt in aanmerking voor het fonds.

 Het project moet aan 7 voorwaarden voldoen:

 1. Minstens 200 deelnemers gedurende minstens 2 dagen op rij en één nacht bijeenbrengen.
 2. Minstens 1 overnachting in Brussel voor minstens 30% van de deelnemers bevatten (ongeacht of het om een internationaal of een nationaal evenement gaat).
 3. Hoofdzakelijk gericht op een b2b-publiek (evenementen voor het grote publiek zijn uitgesloten).
 4. De locatie van het evenement moet zich bevinden op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 5. Het contract met de locatie mag niet voor 15 juli zijn ondertekend.
 6. Betaling van de factuur/het voorschot voor de huur van de locatie van het evenement tussen 15 juli en de uiterste datum voor ontvangst van de bewijsstukken (31 oktober 2020).
 7. Het project moet binnen de vastgestelde termijn en in de vereiste vorm (formulieren, bijlagen, enz.) worden ingediend.

Het evenement dat ik wil indienen, vindt niet plaats in 2020. Mag ik toch een aanvraag indienen?

Ja. Zolang het evenement voldoet aan de criteria om in aanmerking te komen, telt de datum van het desbetreffende evenement niet mee.

Meer info over dit project en hoe een aanvraag in te dienen vindt u op : https://visit.brussels/en/article/support-funds-to-get-back-on-track-or-how-you-can-always-count-on-brussels

 • Brussels steunfonds voor B2B-eventplanners

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!

Meer lezen in deze rubriek

Events nieuwsbrief

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!