Privacy statementPrivacy statement
Back Back

Privacy statement

High Profile Events BV verwerkt persoonsgegevens. Graag informeren wij je hier duidelijk en transparant over. In dit privacy statement beantwoorden wij de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens. Daarbij geven wij voorbeelden om deze uitleg zo duidelijk mogelijk te laten zijn. Heb je vragen over dit privacy statement? Dan lees je hier hoe u daarover contact met ons kunt opnemen.

Wij gebruiken bepaalde woorden in dit privacy statement. Hieronder lees je wat wij met een aantal van deze woorden bedoelen:

 • Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets over je zeggen. Bijvoorbeeld je naam en adres, rekeningnummer of het e-mailadres. Maar ook het IP-adres van je computer of een overschrijving. Het gaat om alle gegevens die we in verband met je kunnen brengen.
 • Verwerken: alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van je gegevens uit onze administratie.
 • Relaties:
 1. alle natuurlijke personen en organisaties die betaalde en onbetaalde diensten van ons afnemen of in het verleden hebben afgenomen
 2. alle natuurlijke personen en organisaties die via één van de contactkanalen (telefoon, email, briefpost, website, accountmanager) contact hebben gehad en daarbij gegevens hebben gedeeld met ons. 
 • Diensten: alle huidige en toekomstige elektronische dan wel digitale diensten die wij aanbieden, zoals onder meer de (mobiele) websites, eventuele webwinkels, alle digitale applicaties, digitale nieuwsvoorzieningen (zoals EventFlash, nieuwsbrief en RSS-feeds) en archieven, alsmede alle events en abonnementen die wij aanbieden (zoals het magazine Events), die gebruikt worden door natuurlijke personen of rechtspersonen of waar natuurlijke personen of rechtspersonen op geabonneerd zijn.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wanneer je een abonnement neemt op één van onze producten of diensten, wanneer je registreert, een event bezoekt, aanmeldt voor een e-mailnieuwsbrief, deelneemt aan een actie, gebruik maakt van onze digitale diensten (website, apps, nieuwsbrieven), contact opneemt met ons of op een andere manier gebruik maakt van onze diensten, worden persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Hieronder de gegevens die wij verwerken:

1. Gegevens die door jou zijn verstrekt om de dienst die is afgenomen te kunnen leveren; zoals bijv. naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer.

2. Gegevens die door jou zijn verstrekt bij het aanmaken en/of onderhouden van een digitaal gebruikersprofiel en/of aanvragen van het magazine en nieuwsbrief; zoals achternaam, bedrijf, functie, adres, postcode plaats. Je kunt deze gegevens zelf beheren binnen uw account of als je geen account heeft mailen met info@events.nl.

3. Afgeleide gegevens; wij verkrijgen gegevens wanneer je onze digitale diensten gebruikt zoals site en nieuwbrieven. Er is een implementatie van Google Analytics, deze wordt niet geanonimiseerd verwerkt. Dat betekent dat o.a. gebruik gemaakt kan worden van demografische gegevens, zoals de leeftijdsverdeling van de bezoekers. De laatste verwerkersovereenkomst met Google is geaccepteerd (26 maart). Het laatste octet van de IP adressen is niet geanonimiseerd (Anonymize IP). Het apparaat waar je onze sites mee bezoekt, de door jou bezochte pagina’s in ons netwerk, de gelezen artikelen, locatie van lezen, clicks op tekstlinks en advertenties, gegevens over het gebruik van een platform, tijdstip, gelezen onderwerpen en kliks. Deze gegevens worden uitsluitend met voorafgaande toestemming verzameld. Deze toestemming wordt gevraagd op het moment dat je (een van) onze site (s) bezoekt. (zie hiervoor ook het “Cookiebeleid”)

4. Gegevens die voortvloeien uit jouw contactgeschiedenis (het incidentele contact dat je hebt gehad met een van onze contactkanalen (e-mail, briefpost, website, account- manager, beurzen etc.); zoals aantekeningen van gesprekken, klantvragen, klachten en deelname aan onderzoek. Dit contact kan zowel door jezelf geïnitieerd worden als door ons.

Waarom verwerken wij deze persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

A. Voor het uit kunnen voeren van onze Diensten. Wij hebben bijvoorbeeld persoonsgegevens nodig om je het magazine Events te kunnen bezorgen of om een factuur te kunnen versturen. Daarnaast kun je ons via verschillende kanalen bereiken, zoals onder andere telefoon, post, e-mail, Twitter, LinkedIn en Facebook. Om dat mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens.

B. Om wettelijke verplichtingen na te komen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te kunnen voldoen.

C. Het onderhouden van de gebruikersaccounts. Een gebruikersaccount is nodig om een vacature of bedrijfspresentatie te kunnen plaatsen op onze website.

D. Om marketingactiviteiten uit te voeren. We houden je graag op de hoogte. Bijvoorbeeld met e-mails, nieuwsbrieven, aanbiedingen op onze website die op maat zijn gemaakt. Daarnaast verkopen wij beschikbare advertentieruimte aan adverteerders. Van deze adverteerders worden ook gepersonaliseerde advertenties vertoond op onze sites.

Hoe zorgen we ervoor dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de verwerking van persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt en zo lang de wet ons verplicht om jouw gegevens te bewaren. Hoe lang dat precies is, verschilt.

Derde ontvangers

Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken, zoals de Belastingdienst. Tevens schakelen wij derden in die in onze opdracht persoonsgegevens bewerken. Bijvoorbeeld een drukkerij en verzender die voor ons het magazine Events verzorgt en naam en adresgegevens drukt. Wij kunnen alleen derden inschakelen als dit past bij het doel waarvoor wij jouw persoonsgegevens hebben verwerkt. Daarnaast kan deze derde alleen onze opdracht krijgen als hij aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen heeft genomen en geheimhouding garandeert.

Welke cookies gebruiken wij?

Om het gebruik van onze website voor je extra interessant te maken en om bepaalde functies te kunnen gebruiken, maken wij op meerdere pagina’s van onze site gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes, die op jouw computer worden opgeslagen. Enkele van de door ons gebruikte cookies worden na beëindiging van de browsersessie, dus nadat jouw browser is gesloten, weer gewist (zogenaamde session-cookies). Andere cookies blijven opgeslagen op jouw computer en bieden ons en onze partnerbedrijven de mogelijkheid om uw browser bij het volgende bezoek te herkennen (persistente cookies). Je kunt jouw browser zo instellen dat je over het gebruik van cookies geïnformeerd wordt en dat je in elk geval afzonderlijk kunt besluiten deze te accepteren of het gebruik van cookies in dat geval of in het algemeen te weigeren. Indien je geen cookies accepteert, kan daardoor de functionaliteit van onze website worden beperkt.

Op onze website zijn buttons opgenomen om artikelen te kunnen promoten (“liken’’) of delen (‘tweeten’’) op sociale netwerken als Facebook, Linked-In en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Linked-In en Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook en Linked-In en Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons) gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook en Googke+ en Linked-In opgeslagen op servers in de verenigde Staten. Linked-In, Twitter, Facebook en Google+ stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield- programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van de eventuele persoonsgegevens.

Welke rechten heb ik t.a.v. de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Je hebt de volgende rechten:

 • Informatie en inzage: We vertellen je graag welke persoonsgegevens van jou zijn vastgelegd of waarvoor we deze gebruiken.
 • Rectificatie: Wil je jouw persoonsgegevens laten verbeteren of aanvullen omdat deze onjuist en/of onvolledig zijn, laat het ons weten. Dan passen we het aan.
 • Vergetelheid/Verwijdering: Ook kan je een verzoek bij ons indienen om de gegevens die wij van je hebben te laten verwijderen. Verwijdering van gegevens is niet mogelijk wanneer de wet ons verplicht de betreffende persoonsgegevens te bewaren. Ook kan het zijn dat wij voor andere doeleinden (administratie) die gegevens nog wel moeten verwerken.
 • Beperking: Je kunt een verwerking van jouw gegevens laten beperken indien jij vindt dat jouw gegevens onrechtmatig of onjuist verwerkt worden.
 • Bezwaar/Verzet: Voor de verwerking van gegevens kan je een bezwaar indienen. Gaat het om verwerken voor direct marketingdoeleinden, dan zullen wij die verwerking zo snel mogelijk beëindigen. Indien je niet langer direct mail wenst te ontvangen is er de mogelijkheid om je zelf af te melden in elke nieuwbrief/ marketingmail.

Om gebruik te kunnen maken van bovengenoemde rechten, neem je contact met ons op via info@events.nl

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens via info@events.nl.

Kunnen wij dit document wijzigen?

Ja, ons privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Als er nieuwe gegevensverwerkingen zijn, dan passen wij het privacy statement daarop aan. En als deze wijzigingen ook voor jou van belang zijn, dan attenderen wij jou daarop of maken wij de wijzigingen op een opvallende manier aan je kenbaar. De meest actuele versie van ons privacy statement is steeds terug te vinden op Events.nl.