Back Back Nieuws

Branchevereniging VeBON lid van branchevereniging VECTA

17 juli 2007
Branchevereniging VeBON voor buitensportondernemingen is sinds juli lid geworden van branchevereniging VECTA voor organisatoren van evenementen, concerten en theateractiviteiten. Met dit lidmaatschap profiteren de bij VeBON aangesloten buitensportondernemingen van de voordelen van het VECTA-lidmaatschap en het VECTA Garantiefonds.

Wat VECTA (goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 22 december 1956) is voor de organisatoren van evenementen, concerten en theateractiviteiten, is VeBON voor buitensportondernemingen. In Nederland staan beide brancheverenigingen voor kwaliteit, deskundigheid en service, door de voorwaarden die zij stellen aan de aangesloten bedrijven. Beide brancheorganisaties behartigen de belangen van hun leden en streven naar uniformiteit en professionaliteit op hun beider vakgebied.

Doordat VeBON lid is geworden van VECTA, kunnen nu buitensportondernemingen filiaallid van VECTA worden. Het voordeel is dat deze ondernemingen gebruik kunnen maken van de diensten die beide brancheorganisaties hen bieden. VECTA heeft een VECTA Garantiefonds waar VECTA-leden automatisch aan deelnemen. Alleen VECTA-bureaus kunnen hun opdrachtgevers gebruik laten maken van het VECTA Garantiefonds. Het VECTA Garantiefonds biedt opdrachtgevers dekking tegen uitstel, annulering of voortijdig beëindigen van evenementen.

Gunstig neveneffect van de samenwerking is dat er een netwerk ontstaat van bedrijven uit aanpalende branches en dat de organisaties brancheoverstijgende aangelegenheden nog beter kunnen aanpakken.

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.403 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!

Meer lezen in deze rubriek

Events nieuwsbrief

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.403 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!