Back Back Nieuws

Branchevereniging CLC tegen extra belasting vliegtickets

20 september 2007
In
een brandbrief aan het Kabinet heeft het CLC – Centrum voor Live
Communication bezwaar aangetekend tegen het in het regeerakkoord 2007
opgenomen voornemen om belasting te gaan heffen op vliegtickets. De
signalen die het CLC bereiken zijn dermate verontrustend en de belangen
dermate groot, dat zij reeds nu een tegen signaal heeft willen laten
klinken.

De vliegticketbelasting wordt met name een
milieumaatregel genoemd, terwijl het Milieu en Natuur Planbureau heeft
berekend dat de introductie van de milieuheffing op vliegtickets
nagenoeg geen milieueffect heeft. Daarnaast gaat de opbrengst van de
heffing naar de algemene middelen en komt derhalve niet ten goede aan
milieumaatregelen in de luchtvaart.

De voorgenomen heffing zal voor de
Nederlandse staat een opbrengst opleveren van € 350 miljoen, terwijl de
Nederlandse economie voor een bedrag van € 1 miljard schade wordt
toegebracht. Er valt niet exact te kwantificeren
hoe groot deze schade voor de Live Communication branche (beurzen,
congressen, evenement) zal zijn, maar gelet op de omvang van deze
branche in relatie tot de sterke invloed van het zakelijke bezoek uit
het buitenland, kan worden aangenomen dat deze aanzienlijk zal zijn.

Bron en lees meer op de site van de CLC.

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!

Meer lezen in deze rubriek

Events nieuwsbrief

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!