Bespaar een eindeloos vergunningsproces, ken het besluit BGBOPBespaar een eindeloos vergunningsproces, ken het besluit BGBOP
Back Back Achter de schermen

Bespaar een eindeloos vergunningsproces, ken het besluit BGBOP

17 juni 2020

Sinds 1 januari 2018 is het besluit Brandveilig Gebruik en Basishulpverlening Overige Plaatsen (BGBOP) van kracht. In dit besluit staan regels over het brandveilig gebruik voor publieke plaatsen, mits dit niet in een andere wetgeving is vastgesteld. Daarbij omvat dit besluit ook regels over de basishulpverlening op diezelfde publieke plaatsen. Hoe zit dat nou precies met de BGBOP die sinds 2018 van kracht is en hoe kan je als organisator een eindeloos vergunningsproces besparen.

Wat is het besluit BGBOP

Het Besluit BGBOP is voornamelijk gericht op het gebruik van plaatsen in de open lucht. Veel van de regels in dit besluit hebben betrekking op plaatsen waar groepen mensen in georganiseerd verband bij elkaar zijn zoals festivals en evenementen in de openlucht, tenten en andere bouwsels. Op deze plekken kunnen risico’s ontstaan, onder andere de brandveiligheid. Als algemeen uitgangspunt geldt dat burgers verantwoordelijk zijn voor hun eigen veiligheid. In de praktijk zijn de meeste burgers zelfredzaam, maar ook de overheid heeft hierbij zijn verplichtingen. Als er op deze plaatsen brand uitbreekt is er sprake van een extra veiligheidsrisico. Daarmee zijn regels voor het brandveilig gebruik van zulke plaatsen gerechtvaardigd.

Brandveilig en basishulpverlening

Juist bij het aspect als brandveiligheid is het essentieel dat zowel voor de overheid als voor het evenementenleven en organisatie de regels uniform, duidelijk, specifiek en beperkt zijn. Het doel van het besluit is dan ook:

  • Een eind maken aan onnodige lokale verschillen en zo de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid te bevorderen
  • Helderheid bieden door uit te schrijven welke regels voor welke situatie gelden
  • Toegespitste regels geven die niet zwaarder zijn dan nodig
  • Administratieve lasten voor bedrijven te beperken

Gemeente

Afgelopen 2 jaar is gebleken dat gemeenten niet altijd voldoende hebben ingezet op de realisatie van deze regelgeving en de bovenstaande punten. De aanpassingen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) heeft nog lang niet bij alle gemeenten plaatsgevonden. Wanneer dit wel gedaan is, is er bij het organiseren van een evenement geen aparte melding nodig. Afgelopen januari 2020 is hier verandering in gekomen. In de praktijk zal deze verandering betekenen dat per 1 januari 2020 alle gemeenten de Algemeen Plaatselijke Verordening en/of losstaande richtlijnen van de desbetreffende veiligheidsregio niet meer zullen volgen en zich zullen richten op het volgen van de richtlijnen van de BGBOP m.b.t. vergunningsaanvragen, calamiteitenplannen, bouwbesluiten etc.

Thuis in BGBOP

Lion Event Support heeft de afgelopen jaren ontzettend veel vergunningaanvragen geschreven en aangevraagd. Niet alleen voor evenementen en festivals binnen een bestaand gebouw, maar ook in de openlucht met diverse tenten en bouwwerken, zoals Mandala festival en Theaterfestival Boulevard. Ze zijn daardoor thuis geworden in Besluit BGBOP en zijn volledig op de hoogte van alle richtlijnen en bepalingen. Hier hebben ze onze calamiteiten- en ontruimingsplannen op aangepast. Door een professionele evenementen partij aan je te binden als evenementenorganisator zal dit je enorm veel tijd, geld en frustratie besparen in het vergunningstraject.

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!

Meer lezen in deze rubriek

Events nieuwsbrief

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!