Back Back Nieuws

24 nieuwe leden voor netwerk Leidse congresambassadeurs

09 april 2015
Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van congresambassadeurs (Leidse prominenten) op 7 april jl. in de Pieterskerk werden 24 nieuwe leden geïnstalleerd. Dit brengt het netwerk op een totaal van 80 ambassadeurs. Het op initiatief van Leiden Convention Bureau op 10 maart 2014 opgerichte netwerk, heeft als doel Leiden als (inter) nationale congresdestinatie verder uit te bouwen. Mede dankzij dit netwerk steeg het aantal congresdagen in 2014 met 16% ten opzichte van 2013 (21 internationale congressen, 10.250 congresdagen en een spin off van 3 miljoen euro).

Succes
Martijn Bulthuis, directeur Leiden Marketing en Leiden Convention Bureau heette de ‘ambassadeurs’ welkom en vertelde over het succes dat sinds de oprichting een jaar geleden door het netwerk is bereikt. ‘Het is ongelooflijk wat dit netwerk heeft losgemaakt en hoeveel congresaanvragen er uit voortkwamen. Dat hadden wij een jaar geleden niet durven hopen. Wij mogen ons als stad gelukkig prijzen met zulke enthousiaste ambassadeurs’, aldus Bulthuis.

Sprekers
In het thema van deze middag ‘Leiden, meervoudig intelligent’  spraken de ereleden van het netwerk: de heren Henri Lenferink , burgemeester van Leiden, Prof. Dr. Ferry Breedveld, voorzitter Raad van Bestuur LUMC en Prof. Mr. Carel Stolker, rector magnificus universiteit Leiden de aanwezigen toe. Key note speaker de heer Prof. dr. Henk-Jan Honing nam iedereen mee naar ‘De wereld van muziekcognitie’. Hij is de vijfde winnaar van de Distinguished Lorentz Fellowship; een door het Netherlands Institute for Advanced Study for Humanities and Social Sciences (NIAS) en het Lorentz Center Leiden in gestelde prijs die onderzoek stimuleert dat de kloof tussen alfa, gamma- en bètawetenschappen overbrugt.

Aansluitend volgde de officiële installatie waarbij de 24 nieuwe leden, onder toeziend oog van de burgemeester, hun ambassadeurschap bestempelden met een handtekening.
Renée Korbee, kunsthistorica, hield een interessante lezing over ‘Rembrandt: de intelligentie van een briljante beelddenker’, die zijn creatieve carrière bijna 400 jaar geleden in Leiden startte. Renée Korbee studeerde Kunstgeschiedenis in Leiden en heeft sinds 2000 haar eigen Kunstadviesbureau Artvision.

Initiatief
Leiden Marketing nam in samenwerking met de gemeente Leiden, de universiteit, het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en de Leidse gastvrijheidssector het initiatief voor dit netwerk. Leiden onderschrijft door de bundeling van krachten haar positie als toonaangevende kennisstad. Door het aantrekken van congressen krijgt de stad een belangrijke economische impuls die voor de gastvrijheidsector van groot belang is.

Congressen
Internationale congressen vormen als het ware ‘de etalage’ voor excellente prestaties binnen een bepaald vakgebied. Door een congres naar de stad te halen, richten de internationale schijnwerpers zich op het hoge niveau van de kennissector in Leiden. Bovendien krijgen congresdeelnemers tegelijkertijd de kans om kennis te maken met Leiden als culturele en toeristische locatie. Dit zakelijke toerisme is goed voor de Leidse arbeidsmarkt en het imago van Leiden als kennisstad waarmee ‘Leiden,  Stad van Ontdekkingen’ wordt onderstreept.

Leidse prominenten
De inzet van de Leidse prominenten uit de kennissector en het bedrijfsleven - de ‘ambassadeurs’ van Leiden – is een onmisbare schakel om aan het imago van ‘Leiden Kennisstad’ te bouwen. Het geloof in Leiden als internationale congresstad is erg groot. Iedereen is bereid om de Leidse kennis met nog meer verve aan de wereld te tonen. Leiden gaat daarmee  de concurrentie aan met toonaangevende universiteitssteden in met name Europa, die al gebruikmaken van succesvolle ambassadeursnetwerken.

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.403 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!

Meer lezen in deze rubriek

Events nieuwsbrief

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.403 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!