Back Back Trends

Wereldprimeur MTD: eerste keurmerk voor ‘Veilig Drinkwater Locatie’

05 juli 2016

MTD uit Tilburg heeft vrijdag 1 juli als eerste bedrijf ter wereld het keurmerk ‘Veilig Drinkwater Locatie’ ontvangen uit handen van keuringsinstantie Kiwa. Dit keurmerk is een garantie voor schoon drinkwater op alle locaties waar MTD tijdelijke waterinfrastructuren aanlegt, zoals op festivals, evenementen, beurzen, tentenkampen en andere tijdelijke voorzieningen.

 

Het nieuwe keurmerk is breder dan de wettelijke eisen voor schoon drinkwater. Het omvat ook eisen omtrent opleiding, dossierbeheer en vaste werkmethodes. Kiwa heeft, mede op advies van MTD, het nieuwe keurmerk ontwikkeld, omdat schoon drinkwater op evenementen nog steeds geen vanzelfsprekendheid is. Waartoe een oude tuinslang of stilstaand water kan leiden, is bekend sinds de Legionellaramp in het Westfriese Bovenkarspel in 1999, maar ook heden ten dage is drinkwater op festivals en evenementen niet altijd brandschoon, vertelt Hans Verhoeven, algemeen directeur van MTD. ‘Mensen die zich na een festival onwel voelen, denken vaak dat het komt doordat hun broodje hamburger of kip te lang in de zon heeft gesudderd, maar ziekte kan ook zomaar het effect zijn van niet schoon water. Daarom ben ik blij dat Kiwa het keurmerk ‘Veilig Drinkwater Locatie’ in het leven heeft geroepen. Eten en drinken op evenementen voldoen al jaren aan de HCCAP-normen en andere strenge eisen. Voor de professionalisering van de eventbranche is het goed dat nu ook drinkwater via een keurmerk streng wordt getoetst.’

Gratis drinkwater op festivals
[afbeelding niet meer beschikbaar]De noodzaak voor het keurmerk ‘Veilig Drinkwater Locatie’ wordt steeds groter, nu er een groeiende trend is om bezoekers van festivals en evenementen gratis drinkwater te verstrekken. In Amsterdam is gratis drinkwater sinds vorig jaar zelfs verplicht op festivals. Hans Verhoeven: ‘Het nieuwe keurmerk geeft organisatoren van evenementen, drinkwater installateurs en vooral de bezoekers het vertrouwen dat ze met een veilig gevoel schoon water kunnen drinken. Wij hopen dat dit keurmerk een katalysator wordt voor veilig en schoon drinkwater over de hele linie.’

Via het leidingnet naar tijdelijke installaties
In Nederland zijn er een kleine honderd drinkwaterbedrijven (bedrijven die tijdelijke voorzieningen aanleggen): dat varieert van een multinational als MTD tot kleine evenementen loodgieters. Zij leveren schoon en veilig drinkwater via hun leidingnet, maar om dat water vervolgens veilig te kunnen drinken, is een goede drinkwater installatie essentieel. Verontreiniging van het water kan op allerlei momenten plaatsvinden: via verkeerde materialen, lange stilstand van water of verkeerde aansluitingen. ‘Door de werkmethodes die Kiwa heeft opgesteld, wordt dit risico tot een minimum terug gedrongen,’ vertelt Paul Hesselink van Kiwa Nederland.

Kiwa controleert via het keurmerk de werkprocessen van de installateur en de aangelegde waterinfrastructuur. Er zijn veel handelingen nodig om een goede infrastructuur voor veilig drinkwater aan te leggen. Zeker bij ‘op locatie’ installaties, waarbij ruw terrein en variërende weersomstandigheden de orde van de dag zijn, moet de juiste expertise aanwezig zijn. Kiwa toetst de deskundigheid van de medewerkers. Daarnaast ziet de keuringsinstantie er op toe dat installaties op de juiste manier worden aangelegd en in gebruik worden gesteld. Daar horen zaken bij als het reinigen en spoelen van de leidingen, het nemen van monsters van de waterkwaliteit en het juiste beheer van de installatie tijdens het gebruik.

Jaarlijkse audit en steekproeven
Het ‘Keurmerk Veilig Drinkwater’ wordt door Kiwa onafhankelijk getoetst en gewaarborgd. Zodra een waterinstallateur door Kiwa is gecertificeerd en het keurmerk mag voeren, kan deze het keurmerk uitdragen en afgeven aan de tijdelijke locaties waar het bedrijf aan levert, zoals op evenementen en festivals. Auditing van de installateur vindt jaarlijks plaats. Paul Hesselink: ‘Afhankelijk van het aantal projecten dat een waterinstallateur uitvoert, vinden er één of meerdere steekproeven plaats op tijdelijke locaties.’ Kiwa kan nog niet aangeven hoeveel evenementen loodgieters de komende jaren zullen opgaan voor het keurmerk ‘Veilig Drinkwater Locatie’. ‘Maar de eerste reacties op het initiatief zijn heel positief en hoopgevend,’ vertelt Paul Hesselink.

Keurmerk in het buitenland
Het keurmerk ‘Veilig Drinkwater Locatie’ kan ook in het buitenland gevoerd worden. Kiwa is in ruim vijftig landen vertegenwoordigd als een onafhankelijke organisatie die hooggekwalificeerde certificering verzorgt in de waterwereld. MTD zorgt wereldwijd voor de aanleg van waterinfrastructuren bij grote evenementen, voor zowel drink- als afvalwater.

Meer informatie: veiligdrinkwaterlocatie.nl

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.359 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!

Meer lezen in deze rubriek

Events nieuwsbrief

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.359 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!