Back Back Achter de schermen

Weg met trendlijstjes voor 2016, dit zijn de visies van eventprofessionals!

30 december 2015

Gemene deler: meer hang naar ‘live’ en veel kansen in veranderende markt

Het inluiden van een nieuw jaar gaat altijd gepaard met veel lijstjes: voornemens, trends, voorspellingen, top- en tiplijstjes… De afgelopen weken hebben veel van deze opsommingen de revue gepasseerd, toch doen wij er een ander lijstje bij, net zoals we dat vorig jaar deden. Want uiteindelijk draait het om wat opdrachtgevers en event professionals zelf verwachten van het nieuwe jaar.

Daarom hebben wij weer een rondgang gedaan in de branche en de verwachtingen en visies van pioniers, event specialisten, ‘oude rotten uit het vak’, toeleveranciers, locatiehouders en MICE experts verzameld. Soms zitten ze op een lijn en soms ook helemaal niet… Wat we wel kunnen stellen: live speelt – gelukkig – weer een veel belangrijkere rol in de marketingmix van opdrachtgevers van events en er lijken genoeg kansen te liggen in onze snel veranderende markt.

Marianne Severein, eigenaar B&S event innovators: ‘Meer kruisbestuiving in ons vak’

Ik begin vol positieve energie aan 2016 en verwacht dat de positieve trend – die zich in 2015 heeft ingezet – in 2016 verder zal ontwikkelen. Ons vak is enorm in beweging en er zijn volop kansen nu ‘persoonlijk contact’ bij opdrachtgevers weer hoog op de agenda staat. Daarnaast geloof ik in de groei van kleinschalige events met focus op inhoud. Ik verwacht ook dat er steeds meer kruisbestuivingen in ons vak zullen ontstaan; van bureaus die elkaar opzoeken en samenwerken op projecten tot een verdere groei van collectieven bestaande uit zelfstandigen werkzaam in ons vak en daarbuiten.

Maarten Schram, Managing Director IDEA: ‘Het wordt ‘ons’ jaar, het jaar van ‘live’!

Een jaar vol ontwikkeling, verbreding en internationalisering. Opdrachtgevers weten de betere bureaus goed te vinden, daar waar het gaat om het vormgeven van ontmoetingen tussen merken, producten en doelgroep. De marketingkracht van evenementen wordt alom erkend en een live contactmoment met die doelgroep neemt een steeds prominentere rol in. Het evenement wordt daarmee het vertrekpunt voor steeds meer campagnes. Dit stimuleert verdere ontwikkeling van ons vak, in de breedte, maar ook in de diepte. Daar waar het technologie betreft bijvoorbeeld. En als ambassadeur van onze ‘Dutch event creativity & craftmanship’ in het internationale speelveld, zie ik dat wij al regelmatig hoge ogen gooien; internationale corporates weten onze bureaus én ons land steeds vaker te vinden. Volop kansen dus!

Alex Keizer, De Pier: ‘Focus ligt niet op vernieuwing, maar op verbetering’
[afbeelding niet meer beschikbaar]

Bij de vraag ‘wat zie & verwacht je in 2016’ kwam bij mij eigenlijk direct een andere vraag naar boven: waar is 2015 gebleven? 2015 was een belangrijk schakeljaar voor mij, zowel zakelijk als persoonlijk. Evenementen mogen weer georganiseerd worden, maar door de werkkostenregeling gebeurt dit vooral op de eigen (werk)locaties wat een grotere uitdaging heeft gegeven voor locatieverhuurders en producenten die afhankelijk zijn van externe locaties. De evenementenbureaus hebben hier echter goed op ingespeeld en je hoort gelukkig weer positieve berichten. Dit wordt doorgezet in 2016 waarbij de focus mijns inziens niet meer zozeer ligt in vernieuwing maar in verbetering.

Alles is al (bijna) een keer bedacht maar de manier waarop het wordt gebracht kan altijd geperfectioneerd worden. Dit staat uiteraard los van innovaties die ook in dit jaar weer mogelijkheden kunnen bieden om de opdrachtgever additioneel te verrassen. Op de huidige Pier is de trend van 2015 met betrekking tot ‘street-food’ en food-hallen vorm gegeven in de FoodBoulevard waarmee wij bevestigen dat ook deze trend nog zeker de komende jaren een krachtig concept blijft. Sinds de opening, eind augustus, hebben we al 1.000.000 bezoekers mogen ontvangen, we zijn op de goede weg.

In het culturele landschap, waar ik in mijn oude functie bij Stage Entertainment veel mee te maken had, zie je langzamerhand het cultureel ondernemerschap tot volwassenheid komen. Waar ‘commercieel’ vroeger vloeken in de kerk was, is er een aantal musea (zie Rijksmuseum en Van Gogh), instellingen en gezelschappen die inmiddels hun budgetten en marketing- en PR strategie perfect in orde heeft. Soldaat van Oranje haalt ook met gemak het jaar 2017! Verder geloof ik in veel positivisme en als dit gepaard gaat met creativiteit, assertiviteit en ondernemerschap dan zijn trends niet leidend maar ondersteunend aan resultaatgericht ondernemerschap.

Richard Jonker, General Manager Oseven: ‘Jij, jij wordt nog belangrijker’
‘De extremen liggen steeds verder uit elkaar; waar de ene kant van de wereld in de fik- of onder water staat, vieren we aan de andere kant met een ‘nu even niet gevoel’ bijna hedonistisch ons feest. Waar een locatie het ene moment een groot dance event herbergt, wordt deze de volgende dag ingericht voor de opvang van asielzoekers. Tussen deze twee uitersten leven we en dat gaat naar mijn gevoel in 2016 niet veranderen. De bewustwording hiervan neemt wel toe en we balanceren dan ook dagelijks om dit op de juiste manier voor onze opdrachtgevers inhoud te geven.

Sneller, beter en makkelijker, de digitalisering en innovatie gaan steeds sneller. Dagelijks passen we hier onze concepten op aan. Edge is een van onze 7 werelden waarin innovaties op het gebied van happening and food gasten uitdagen en verleiden.

Explore. Ook in 2016 maken we makkelijk een verre reis en ontdekken we nieuwe landen en culturen. Ontdekken, ervaren en grenzen verleggen. Iedereen gaat op op zoek naar de volgende extreme beleving. Wij dagen iedereen uit om deze beleving nog extremer te maken.

Jij, Jij wordt nog belangrijker, door alle telefoons, mails en weinig tijd moet 2016 draaien om jou. Persoonlijke aandacht daar gaat het om. Jouw evenement is het belangrijkste event van het jaar, dus heb je als opdrachtgever behoefte aan de volledige aandacht. Alleen zo creëer je iets unieks.

Laura Mulckhuijse, freelance event manager, o.a. voor Qmusic: ‘Voor bijna iedere opdracht wordt een festival voorgesteld, ik hoop op nieuwe inzichten’

In 2015 stonden ineens overal foodtrucks, een mooie ontwikkeling omdat er vaak gespecialiseerd en met passie aan een of enkele producten gewerkt wordt. Mijn verwachting en hoop is dat er in 2016 nog kritischer wordt gekeken naar een passende foodoplossing per event: de opkomst van foodtrucks mag een luxe, zittend, uitgeserveerd diner of een walking dinner niet in de weg staan. Ieder event verdient een eigen catering oplossing. Raadpleeg altijd een goede chef en stem de catering af op het event.

Pop-up gaat een belangrijkere plaats innemen. Er staan door heel Nederland nog zoveel panden leeg! De mooiste events ontstaan vaak niet op een voorspelbare plek. Voor het 10-jarig bestaan van Qmusic heeft DVP Europe bijvoorbeeld een duwbak (een soort vrachtschip) omgebouwd tot feestlocatie. Het was een enorm succes: op de kade en op/in het schip was van alles te doen.
Voor bijna iedere opdracht wordt een festival voorgesteld. Ik hoop op nieuwe inzichten en creatievere voorstellen. Zoek de interactie met de opdrachtgever en het publiek! En voor opdrachtgevers; geef de creatief tijd en ruimte om tot een idee te komen, een briefing hoeft geen vastomlijnd idee voor een event te zijn.

Edwin Kool, eigenaar Yowsah: ‘Live is het nieuwe leuk’

Dat is het eigenlijk al een tijdje maar de hang naar live-contact wordt alleen maar sterker. Zelfs KPN leest live haar appjes voor in een stevige reclamecampagne waarin het fysieke element ontroerend werkt. We willen live. Want live is leuker. We zien meer campagnes vanuit een below-the-line strategie vormkrijgen. Meer één-op-één. Gedoseerd en gericht. En met een optimale beleving als uitgangspunt. Niet alleen in marketingtermen maar als strategisch partner van Perspekt Ontwerpstudio’s zien we een enorme ontwikkeling in de wereld van musea en tentoonstellingen. 3D ontwerp en bezoekersexperiences worden gecombineerd met activaties en events. Er ontstaat langzaam een nieuw metier waarin verschillende disciplines binnen live het nieuwe leuk niet alleen maximaal vormgeven maar dat ook kunnen laten renderen. Niet alleen woorden maar vooral ook daden. En daar liggen in 2016 de kansen voor de live-communicatiebranche voor het oprapen.

Willemijn van Hussen, eigenaar BlueLuna: ‘Integratie techniek en entertainment’

De tijd van entertainment om het entertainment is wel voorbij. De ‘waarom-vraag’ wordt steeds vaker gesteld. Artiesten gaan meer en meer bijdragen aan het uitdragen van de boodschap van een evenement of merk. De artiest die zich echt kan inleven in de boodschap en zich identificeert met zijn publiek heeft daarom een streepje vóór. Aan de andere kant is er steeds meer techniek en technologie toegankelijk en betaalbaar. Waar dit tot nu toe vaak ‘stand-alone’ werd ingezet, komt meer en meer de vraag naar het live aspect hierin, de menselijke maat. Techniek en entertainment worden daarom op zinvolle manier geïntegreerd. Dat betekent innovatie op gebied van bijvoorbeeld video en dans en interactieve gadgets geïntegreerd in podiumacts. Maar lang niet altijd: soms doen een barkruk en een schemerlamp – bij wijze van spreken – genoeg. De inhoud en kwaliteit zijn leidend.

Pieter Bas Boertje, Dechesne & Boertje: ‘Eventmarketing nu ook op de agenda in de bestuurskamers’

Er zijn natuurlijk, al dan niet aangewakkerd door de recessie, veel bekende trends die invloed hebben op eventmarketing in 2016. Technologische innovaties, social media, online, ROI, transparantie, authenticiteit, co-creatie, focus op content, creativiteit en relevantie. We maken het dagelijks mee bij D&B en er wordt veel over geschreven in de eventbladen. Wat dat betreft heeft de recessie ons vak ook veel goeds gebracht. Ik wil graag één ontwikkeling benoemen die ik erg interessant vind en die ons vak op een hoger niveau gaat brengen: wij zien bij opdrachtgevers dat steeds meer directies zich actief bezighouden met events. Waar in de afgelopen jaren over het algemeen event- en communicatiemanagers de opdrachtgever waren, presenteren we nu ook steeds vaker in de bestuurskamers. Raad van Besturen en directies begrijpen inmiddels dat het event een ideaal podium is om hun boodschap te presenteren aan allerlei doelgroepen. Bijvoorbeeld om de band met relaties te versterken in een omgeving die de signature van de onderneming ‘ademt’; of om medewerkers te informeren over belangrijke veranderingen en enthousiast te maken voor de nieuwe strategie; of om producten te introduceren en die ook daadwerkelijk te beleven.

De aandacht voor events vanuit de bestuurskamer lijkt inmiddels gemeengoed te worden. En dat is een geweldige ontwikkeling voor ons vak! Voor de eventmanagers aan opdrachtgeverszijde, die veel meer begrip en steun voor hun prachtige vak zullen krijgen. En voor de bureaus, die nog meer de meerwaarde van events kunnen laten zien. Voor bureaus betekent deze ontwikkeling veel voor de interne organisatie: hoger opgeleide medewerkers, training en ontwikkeling, veranderende processen, nieuwe verdienmodellen, andere samenwerkingsverbanden. Werk aan de winkel dus! En voor diegenen die houden van verandering: heel veel kansen in 2016!

Michael Dekker, initiatiefnemer Locatiecentrale.nl: ‘Echte innovatie op de locatiemarkt, gaat het gebeuren?’

Mijn verwachting voor het komend jaar is dat de locatiemarkt zich verder gaat diversifiëren. Aanbod van locaties is groeiende, mede door de toename van locaties die zich niet alleen focussen op de evenementenmarkt. Deze nieuwe vorm van multifunctionele locaties hebben vaak een sterk verhaal waar een opdrachtgever zich graag mee wil identificeren.
Daarnaast is de logistieke invulling van het event niet meer leading in keuze locatie. Onze branche bestaat inmiddels uit een grote vijver aan event professionals die graag de uitdaging willen aangaan om die unieke ervaring neer te zetten op niet gangbare plekken. Echte innovativiteit op de locatiemarkt hebben we niet echt gezien de afgelopen paar jaar, terwijl we dat in andere takken van de branche wel hebben gezien en de locatie veelal het grootste deel van het event budget behelst. Gaat het in 2016 gebeuren?

Antoinette Wijffels, eigenaar-directeur Improve en Lijm & Cultuur: ‘De menselijke maat komt terug’

Er vindt in de samenleving een belangrijke ommekeer plaats. Mensen zijn weer op zoek naar de menselijke maat. Grote bestaande structuren en instituties spreken steeds minder aan. Mensen zoeken in 2016 naar verbinding met elkaar. We willen meer dingen samen doen in co-creatie. Organisaties organiseren meer kleine en middelgrote activiteiten met impact, op naar verandering. Ik zie voor onze sector grote kansen, omdat wij bij al deze evenementen door middel van beeld en licht de werelden creëren waarin die verandering letterlijk voelbaar en zichtbaar is en zo mensen stimuleert.

Pieter Schure, eigenaar PINO: ‘De enige constante is verandering’

Mijn visie op 2016 is dat het gewoon verder gaat zoals het gaat, met iedere dag andere accenten en continue veranderende omstandigheden.
Veranderende omstandigheden bij de interne organisatie van de opdrachtgever, veranderende omstandigheden ten aanzien van de verwachtingen en wensen van de gast en veranderende omstandigheden in de wereldproblematiek, die ad hoc tot nieuwe situaties kunnen leiden. Veranderingen zijn in veel gevallen al lang ingezet en worden, zoals dat in onze branche al jaren gaat, ook nu weer gewoon door event bureaus ‘opgevangen’. Door nieuwe initiatieven zoals samenwerkingen tussen bureaus, nieuwe verdienmodellen zoals riscodragend in een event stappen en feitelijk dus alleen verdienen bij succes, nieuwe technologieën, nieuwe ‘zeg-het-maar’.

In 2016 wordt onze werkwijze nog meer op maat afgestemd afhankelijk van de klantvraag en omstandigheden. Wij zijn gespecialiseerde generalisten. Of generieke specialisten. En daarmee kunnen we telkens weer voldoen aan de klantvraag. Ook in 2016.

Miranda Hesselmans, mede-eigenaar MPS | Martinair Party Service: ‘Efficiëntere processen en meer behoefte aan verbinding’

Ik lees net dat zelfs trends elkaar steeds sneller opvolgen! Dus snelheid is zeker een ontwikkeling die zich in 2016 voortzet. We worden wat dat betreft verwend. Ga online en je hebt binnen een paar uur je gewenste product in bezit. In ons vak betekent dat dat processen efficiënter worden en dat er 24/7 gedacht en gehandeld moet worden. Gelukkig lijkt het ook dat we tegelijkertijd meer behoefte hebben aan verbinding; met collega’s, opdrachtgevers en leveranciers. Klinkt misschien tegengesteld maar is het niet. Elkaar, het merk, de onuitgesproken verwachtingen goed kennen resulteert in snel schakelen. In die verbinding met elkaar lijkt de waarde van het product te zitten. Prachtige ontwikkeling waar je onderscheidend in kunt zijn. Dus zoek elkaar op, praat met elkaar.

Patrick Roubroeks, Creatief Directeur Xsaga: ‘Vier het vak, het leven en… de liefde!’

Op de vraag wat mijn voorspellingen zijn voor het komende jaar wil ik je graag meenemen in twee van mijn meest persoonlijke ambities voor 2016.
Allereerst wil ik de komende vier seizoenen elke dag ‘het leven en de liefde vieren’!
Deze ambitie staat met stip op één dus als je van een feestje houdt dan zou ik zeker in de buurt blijven. Daarnaast wil ik er in mijn werkzame bestaan alles aan doen om de nog steeds aanwezige muur tussen de reclame- en eventindustrie te slechten met mooie en spraakmakende producties. Producties die conceptueel kloppen, perfect worden geproduceerd en daarmee een bewezen bijdrage leveren aan de marketingmix van ieder bedrijf. Afgelopen jaar hebben wij onder andere met de ‘gouden’ introductie van de Museumweek, de ‘bloemrijke’ opening van het nieuwe entreegebouw van het Van Gogh Museum en met het ‘smakelijke’ Allerhande Kerstfestival bewezen dat ons prachtige vak een onderscheidende meerwaarde heeft. Ik zou die lijn in 2016 willen voortzetten en daarmee mijn persoonlijke ambitie tot voorspelling van het nieuwe jaar willen maken.

Rutger Bremer, mede-eigenaar Momice: ‘Meer gericht op personalisatie’

Volgens mij zal het nieuwe jaar op het gebied van eventcommunicatie meer en meer in het teken staan van personalisatie, relevantie en efficiëntie: de communicatie rondom events wordt voor bezoekers relevanter. Geen eenheidsworst aan algemene teksten, maar gepersonaliseerde content.
Organisatoren zullen zich meer gaan onderscheiden op inhoud van de events en techniek krijgt een steeds grotere rol in de organisatie. De manier van organiseren wordt dan ook efficiënter door steeds gebruiksvriendelijkere en professionelere tools die hen helpt zelf de communicatie te beheren. Daarnaast denk ik dat event bezoekers steeds kritischer naar events gaan kijken als het gaat om relevantie, meerwaarde en efficiëntie. Het is aan de organisator om te luisteren naar de wensen van de bezoeker en die meerwaarde te laten ervaren.

Riemer Rijpkema, directeur CLC-VECTA: ‘Betekenis door reflectie, netwerk en relevantie’

Voor CLC-VECTA was 2015 een jaar van heroriëntatie. Wat is nu de betekenis van een vereniging in het snel veranderende verenigingslandschap, in een tijd met de toenemende wens naar eigen regie en relevantie? Alle verenigingen zijn druk met bijeenkomsten organiseren om kennis te delen en te verbinden. CLC-VECTA brengt in 2016 een duidelijke focus aan in haar dienstenpakket en kiest daarbij verder voor een lenig back-office model waardoor nog meer tijd is om leden te servicen en de kennis- en netwerkmakelaar te zijn. Verder gaan we ons komend jaar inspannen om samen met de branchepartijen te onderzoeken of het niet slimmer is op onderdelen samen op te trekken en de leden hiervan te laten profiteren.
Het is essentieel dat we tijd te blijven investeren om onszelf op het juiste niveau aangesloten te houden in alle ontwikkelingen en trends rondom en binnen Live Communicatie, maar ook in kennisontwikkeling en in (het onderhouden van) netwerken. Dit geldt voor alle professionals in de branche. Voor een aantal onder ons blijkt het nu nog te veel een uitdaging te zijn, in plaats van een vanzelfsprekend onderdeel van ieders professionele performance. Mijn verwachting is dat die professionals, die deze skills het beste beheersen en die bereid zijn te delen in samenwerken, een goed 2016 tegemoet kunnen zien.

Martijn van den Broek, eigenaar Van Ham Tenten & Podia: ‘Het wordt een mooi jaar’

Wij kijken zeer positief uit naar 2016. Na een periode waarbij prijs een doorslaggevend element was, gaat in 2016 de trend doorzetten dat de meerwaarde die wij onze klanten bieden nog meer omarmd gaat worden. Prijs-kwaliteit, hoge reactiesnelheid, nieuwe producten, flexibiliteit, afspraken nakomen en samenwerkingen zijn de KEY punten die voor organisatoren steeds meer van doorslaggevend belang zullen zijn. Dit is de enige manier voor organisatoren om de verborgen kostenfabriek te laten slinken. Waarbij wederzijds respect en oplossingsgericht denken de basis zijn voor een langdurige samenwerking. Laat 2016 maar komen wij zijn er klaar voor!

Diederik Verwiel, mede-eigenaar Bruggen Verwiel Eventmarketing: ‘We zullen ons meer moeten richten op authenticiteit’

Organisaties en merken zijn meer dan ooit op zoek naar echte binding met hun doelgroepen, of dat nu in- of extern is. De tijd van groot, groter, grootst, de tijd van nog meer toeters en bellen, die tijd is definitief voorbij. De consument zoekt naar echtheid, oprechtheid en laat zich niet meer verleiden door mooie praatjes of plaatjes. Daar ligt voor onze branche een enorme kans, omdat live als geen ander de kracht heeft van het directe contact met je doelgroep. Maar dan moeten we wel mee-bewegen. Dan moeten we wel het lef hebben om onszelf opnieuw uit te vinden.
Ik ben er van overtuigd dat in de nabije toekomst alleen de bureaus die in staat zijn om deze andere manier van denken te adopteren er nog toe zullen doen. Die nabije toekomst begint nu, is eigenlijk al begonnen. Dus: kansen te over in een snel veranderende markt.

Marco Deusing, sr. Account Manager Van der Linde Catering: ‘Er wordt verder ingezoomd op lokaal’

In 2015 heb ik aangegeven dat de markt zich langzaam zou gaan herstellen en dat heeft gelukkig ook doorgezet. Dankzij de WKR regeling hebben wij dit jaar meer mooie evenementen kunnen verzorgen in bedrijfspanden en kantoorruimtes waardoor wij met een positief gevoel kunnen terugkijken op 2015.
Met datzelfde gevoel maken wij een frisse start in 2016, met leuke opdrachtgevers en een mooi eerste kwartaal in het vooruitzicht kunnen we nog geruster het nieuwe jaar inluiden.
2016 zal een jaar zijn waarin de groei door gaat zetten en waarin op het gebied van catering nog meer ingezoomd gaat worden op lokaal en het werken met pure en eerlijke producten.
Onze opdrachtgevers willen een verhaal achter de producten en niet alleen een leuke presentatie. 
’You don’t need a silver fork to eat good food.’ -Paul Prudhomme

Kisa van den Berg en Sigrid Scheffer, eigenaars TravelMarketing: ‘Veiligheid speelt een nog grotere rol’

Wat we allemaal in 2015 hebben meegemaakt, gaat niemand in de koude kleren zitten. Aanslagen in onze directe omgeving, een ongekende vluchtelingenstroom, een toenemend gevoel van onveiligheid en klimaatverandering getuige onze recente kerstdagen. Dat heeft zich overigens niet tot uitdrukking gebracht in een neerwaartse ontwikkeling van de MICE markt. Integendeel, durven wij te stellen. De economie is aangetrokken en uit onderzoek is gebleken dat mensen weer van mening zijn dat geld moet rollen. Er kan weer gereisd worden met het bedrijf. Meer relatief ‘onbekende’ bestemmingen zijn er klaar voor ontdekt te worden. Door de continue ontwikkelingen van social media wordt de wereld kleiner en verlangt men meer naar de ultieme reisbeleving. Iedereen wil ‘connected’ zijn en anderen mee laten leven.
Wel zien wij de trend dat bepaalde delen van de wereld niet of nauwelijks meer bezocht worden. Veiligheid en duurzaamheid zullen in 2016 een nog grotere rol gaan spelen.
Inhoudelijk zien wij dat er nog meer accent wordt gelegd op beleving: programma’s waarin saamhorigheid centraal staat, waarin sociale verantwoordelijkheid een rol speelt en ecologisch verantwoorde activiteiten een belangrijk onderdeel zijn. Daarmee verschuift de doelstelling van een bedrijfsreis nog meer naar persoonlijke interactie, intimiteit en iets terug geven aan de lokale bevolking. Mooie momenten beleven die het leven kleur geven als onderbreking van de onzekere maalstroom waar bedrijven, medewerkers en managers zich in begeven.

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.359 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!

Meer lezen in deze rubriek

Events nieuwsbrief

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.359 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!