Back Back Nieuws

Naamsbekendheidonderzoek evenementenbureaus 2010… de antwoorden graag!

30 augustus 2010

Het jaarlijkse naamsbekendheidonderzoek onder evenementenbureaus is voor de tiende keer uitgevoerd. De reden: bureaus willen graag weten of zij een hoge naamsbekendheid hebben zodat ze eventueel hun marketingstrategie en promotiebeleid kunnen bijstellen of continueren. Even kort door de bocht: hoe bekender de naam, hoe eerder een opdrachtgever voor het evenementenbureau kiest. En staat de naam ergens op nummer 88 of 96, dan heeft het bedrijf genoeg reden om de promotiezeilen bij te zetten.

[afbeelding niet meer beschikbaar]

Onderzoeksopzet
High Profile Uitgeverij heeft dit jaar opnieuw het onderzoek uit laten voeren door een externe partij onder het lezersbestand van Events in de periode juni en juli van 2010. Voor de ranglijsten zijn uitsluitend de reacties meegenomen van respondenten die (potentiële) opdrachtgever ofwel klant zijn van evenementenbureaus. Dit jaar ging het om 248 relevante respondenten. Overige reacties kwamen van eigenaren en medewerkers van bureaus en toeleveranciers.

Twee onderzoekstrategieën
Allereerst is de spontane naamsbekendheid van de evenementenbureaus onderzocht: de respondenten is gevraagd welke (maximaal) vijf bureaus hen spontaan te binnen schoten. Daarna is de respondenten een lijst met namen van evenementenbureaus voorgelegd, alfabetisch gerangschikt, en is hen verzocht om alle namen van evenementenbureaus aan te kruisen die zij kenden. Op deze manier is de zogeheten geholpen naamsbekendheid onderzocht. 

De antwoorden graag!
En nu gaat het om de hamvraag: welk bureau staat bovenaan? Maar ook: wat zijn de grootste verschuivingen? Zijn er bijzondere binnenkomers (jazeker !) en stijgers of dalers in de ranglijsten? Hoe ziet de shortlist eruit; voor welk bureau kiest men als men op zoek moet gaan naar een ander? Alle uitkomsten van het High Profile Naamsbekendheidonderzoek evenementenbureaus 2010 zijn terug te vinden in de eerstvolgende uitgave van Events (eind september).

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.359 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!

Meer lezen in deze rubriek

Events nieuwsbrief

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.359 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!